Belöningar och stipendier till medarbetare och förtroendevalda

I samband med KSLA:s högtidssammankomst på stadshuset 28/1 uppmärksammades medarbetare och förtroendevalda vid Hushållningssällskap. 

För att inspirera till ökad kunskap delar Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens årligen ut priser, belöningar och stipendier till förtjänta praktiker, forskare och forskningsförmedlare.

Hela 3 personer från Hushållningssällskapet blev tilldelade medalj och/eller stipendier.

Sven Lindgren, förbundsordförande Hushållningssällskapens förbund, tilldelas Akademiens silvermedalj 2017
För hans arbete med att lyfta fram betydelsen av den gröna sektorns produktion för svensk livsmedelsberedskap har uppmärksammat media och samhälle på den sårbarhet som präglar livsmedelsförädling och livsmedelsdistribution.

Läs motiveringen

Christina Milén Jacobsson, landsbygdsutveckling Hushållningssällskapet Väst, tilldelas Akademiens stipendium till landsbygdsutvecklare 2017. 
För hennes arbete med utveckling av landsbygden, dess företag och medborgare. Christina Milén Jacobsson har lett en lång rad olika projekt och verksamheter som lyft fram, utvecklat och drivit landsbygdens frågor. Outtröttligt förmår hon inspirera, engagera och utveckla individer, företag och organisationer.

Läs motiveringen

Ann-Charlotte Wallenhammar, Forskning och utveckling HS konsult, tilldelas Anders Elofsons medalj.
För hennes gärningar inom växtodling och hennes avgörande insatser inom sjukdomsdetektering i vallbaljväxter och utvecklingen av vallfröodlingen.

Läs motiveringen

 

Ny ledamot i Allmänna avdelningen

Jesper Broberg, förbundsdirektör blev även invald som ledamot i Allmänna avdelningen som behandlar övergripande frågor som berör naturresurser, naturvård, miljö, landskap, forskningspolitik, kunskapsförmedling och samhällsplanering.