Avel i vårlammsproduktion – ny youtubefilm

Får och lamm är Hushållningssällskapet duktiga på. Nyfiken på hur urval görs av livdjur vid avel i korsningsproduktionen? Se filmen: Välja livdjur för vårlammsproduktion – ett gårdsexempel.

Filmen är producerad inom projektet Rätt lamm i korsningsproduktionen. Finansiär är LRF Kött och projektägare Hushållningssällskapet i Jönköpings län. Filmen finns på vår youtube-kanal, klicka här!