Hushållningssällskapet Östergötland Projekt

Att uppfylla energi- och gödselbehov

Tillgången till energi och gödsel är en förutsättning för att få lantbruket, och samhället i stort, att gå runt. I dagens föränderliga värld väcker detta frågor, såsom hur vi ska kunna uppfylla nuvarande och kommande behov av energi och gödsel. Detta, och andra frågor gällande energi och gödsel, stod i fokus när Hushållningssällskapet Östergötland bjöd in till den andra träffen på tema risk, denna gång digitalt.

Den 6 februari ägde den andra Riskträffen rum, den här gången med temat energi och gödsel. Hans Augustinsson, från Hushållningssällskapet Östergötland, höll ett fördrag om slam som resurs. Hans gick igenom de möjligheter och risker som finns med användningen av avloppsslam på åkermark och vad man bör tänka på vid den praktiska hanteringen av slam.

Vidare höll Marc Puig von Friesen, från HIR Skåne, ett föredrag om energi med fokus på robusthet, riskhantering och investering. Marc pratade om de förändringar som sker i dagens energisystem och hur man kan anpassa sig till dessa. Bland annat lyfte han vikten av att energieffektivisera sin verksamhet och möjligheten att kunna vara flexibel i både användning och produktion av energi.

Sist ut var Ann-Christine Ring, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket, som höll ett föredrag om smittskydd vid hantering och mottagning av gödsel. Hon berättade om några aktuella smittämnen och hur man kan arbeta med att förhindra dess spridning. Hon gick även igenom hur man ska tänka gällande riskreducering till djur, miljö och foder.

Med intressanta föredrag och deltagare som ställde frågor blev denna träff en viktig plattform för kunskapsutbyte och diskussion. Tack vare talarna kunde deltagarna få viktiga insikter i de komplexa utmaningar lantbruket står inför gällande försörjning av energi och gödsel.

Denna träff med temat energi och gödsel var den andra av totalt fyra riskträffar. Under 2024 kommer ytterligare 2 träffar komma, den 5 mars om företagsledning och längre fram även en träff i fält! Håll utkik i vår kalender. Läs mer och anmäl dig till träffen 5 mars om företagsledning genom att klicka här. 

Text: Lea Ljungqvist

 

Träffarna är en del av en upphandling från Jordbruksverket på tema risk finansierad genom landsbygdsprogrammet. Vi erbjuder även rådgivning på ämnet! Intresserad? Kontakta någon av våra rådgivare på 013-35 53 00.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden