Arvensis nummer 4-5

Nu är årets stora dubbelnummer av Arvensis ute!

Här kan du bland annat läsa om det är läge att gasa eller bromsa i vallproduktionen nu när grovfodret är dyrare, strategier för höstrapsen, kalium till höstvete, val av grödor vid högprisläge och mycket mer!

Trevlig läsning och vi ses väl på sommarens mässor?

Gasa och bromsa i vallen – när grovfodret blir dyrare

Ett högt kostnadsläge kräver att man slipar på sin strategi. Det gäller att fokusera; det viktigaste först, det som har bäst utväxling. Den tid du kan lägga på att finslipa din strategi blir viktigare och kostar inte mer än tidigare. Följ upp, dokumentera, planera och gå efter planen.

Läs Linda af Geijerstams hela artikel i senaste numret av Arvensis.

Kalium till höstvete

Kalium ökade höstveteskörden med runt ett ton på försöksplatsen med låg K-Mg-kvot. I övrigt var effekten av kaliumgödsling liten i den nya försöksserien.

Läs Gunnel Hanssons hela artikel i Arvensis.

Strategi raps

Etableringen av höstens raps är dyrare i år och vi vet samtidigt inte vad vi får betalt för grödan nästa år. Under 2022 kan det därför vara en god strategi att enbart gödsla i nivå med bortförseln.

Läs Paul Leteus hela artikel i senaste numret av Arvensis.

Sortblandningar

Sortblandningar kan över åren ge en stabilare skörd med lägre insatsbehov om de komponeras rätt, men innan du blandar sorter är det viktigt att tänka på avsättning, sortval och att testa blandningen småskaligt.

Läs Mattias Hammarstedts hela artikel i Arvensis.

Vill du bli prenumerant? Skicka ett mejl till arvensis@hushallningssallskapet.se