Arvensis nummer 3

Ett nytt nummer av Arvensis med temat "Aktuellt i odlingen"! Läs om vad som händer om du snålar med fosfor, hur du lyckas med åkerböna eller hur du kan sänka din bränslekostnad.

 

Sänk bränslekostnaderna, artikel av Fredrik Hallefält 

Med lite tanke och framförhållning kan de flesta sänka bränsleförbrukningen. Oftast behövs varken mer tid eller utrustning för att utföra samma arbete med traktorn, men med lägre bränsleförbrukning. En sparad liter diesel är 25 kronor mer i börsen, dessutom 2,5 kilo mindre växthusgas.

Fosfor, artikel av Henrik Nätterlund

Lyser markkartan gult eller grönt går det bra att skippa fosforgödsling ett enskilt år för höstvete trots högt spannmålspris. Vårkorn är känsligare och betalar tillförsel redan samma år i klass III och lägre. Med kontinuerlig snålgödsling tar det tio år att halka ned från fosforklass III till den betydligt osäkrare nivån i klass II.

 

Krigets konsekvenser, artikel av Anders Pålsson

Kriget i Europa får stora och omedelbara konsekvenser för svenskt lantbruk. Beroende på företagets produktionsinriktning finns det i det korta perspektivet både vinnare och förlorare på att spannmåls- och oljeväxtpriserna har stigit till rekordnivåer. Kraftigt ökande kostnader för bland annat diesel, gödning och räntor kan dock snabbt förändra kalkylerna inför nästa år.

 

Åkerböna, artikel av Per Ståhl

Den ekologiska åkerbönan är en gröda att vårda lite extra i år med ett pris i skörd som närmar sig sex kronor. Hög skörd blir väldigt viktigt. Men vad är egentligen nyckeln till hög skörd av åkerböna?

Om du vill prenumerera på Arvensis skicka ett mejl till arvensis@hushallningssallskapet.se