Arvensis nummer 2

Temat är växtskydd i Arvensis nummer 2. Gästkrönikören Anders Adholm som är seniorkonsult hos HIR Skåne, uppmanar alla att prissäkra en del av skörden till ett bra pris. Du kan också läsa om integrerat växtskydd som är extra aktuellt i år.

Strukturkalk

Strukturkalk

Strukturkalk minskar dragkraftsbehovet på lerjord och förbättrar därmed brukningsegenskaperna. Ett reducerat dragkraftsbehov innebär lägre energiåtgång för jordbearbetning och därmed bantad dieselnota och minskade CO2 -utsläpp. Det framgår av ett antal fältförsök som gjorts i Skåne.

Dyrt kväve

Inget strategibyte trots dyrt kväve

När kvävepriserna skjuter i höjden gäller det att fatta beslut om gödselstrategin baserat på verkligt underlag, inte bara känsla. Höga kvävepriser påverkar kväveoptimum men kan pareras av ett högt spannmålspris. Har du sått en brödvetesort bör den odlas som brödvete även i år, trots höga gödselpriser, men det blir viktigare att justera efter markens leverans.

Ogräsharvning

Ogräsharvning

I Arvensis nummer 2 kan du läsa Per Modigs artikel om erfarenheter kring ogräsharvning och radhackning i ekologisk odling. Han sammanfattar också för- och nackdelar med de olika metoderna.

Kornrost

Kornrost

Ett skifte har skett, avseende vilka skadegörare som har störst betydelse för skörden i vårkornet. Tidigare var mjöldagg, kornets bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka vanligt förekommande. Angreppen av kornrost hade då mindre betydelse, men har under de senaste åren ökat i södra Sverige.

Vill du prenumerera på Arvensis, skicka ett mejl till: arvensis@hushallningssallskapet.se