Arvensis nummer 1

Årets första nummer av Arvensis har temat växtnäring. I tidningen kan du bland annat läsa om näringsbetning, tillgänglighet i nötflytgödsel, kortad raps, biostimulanter och resultaten från ett nytt dikningsförsök för att nämna några.

Gästkrönikör

I nummer 1 av Arvensis är Martin Krokstorp gästkrönikör. Martin är lantmästaren som driver och förvaltar släktgården Krokstorps gård utanför Helsingborg, han skriver om att föryngringen av lantbruken är en svårt nöt att knäcka.

Bättre effekt av nötflytgödsel

Nya försök från SLU visar att både separering och biogasrötning av nötflytgödsel ökar kväveutnyttjandet.

Fler vill ha biogödsel

Dagens högs priser på mineralgödsel har skapat ett stor intresse för för biogödsel och andra restprodukter. Med biogödselns mullhaltiga egenskaper inräknat kan det vara intressant för fler att testa.

Vårraps – utsädesbehandling med växtnäring ökat tidig tillväxt

Klimatförändringar och såteknik gör att sådden numera ofta sker i april när jordtemperaturen är låg, därför kan utsädesbehandling med växtnäring vara intressant.