Arvensis Ekologisk Försöksrapport samlar kunskapen

Hushållningssällskapets ekorådgivare har gjort en ny produkt. Vi har sammanställt ett antal projekt och försök med inriktning ekologisk odling. Rapporten fokuserar på projekt i Sverige men spanar även på våra Nordiska grannländer.

Vi har samlat projekt med olika inriktningar. Här finns artiklar om allt från sorter, gödsling till vall/vallfrö och växtskydd. För att göra det enkelt för dig som läsare har vi rådgivare försökt att ge vår egen tolkning av resultaten. Utifrån det kan du lättare se om det är något som passar in på din gård. Inriktningen på ekologisk odling betyder inte att det bara finns intressanta saker för ekologiska odlare. Många av resultaten rör biologiska samband som gäller all odling. De flesta kan hitta något intressant att snappa upp.

Detta och mycket mer kan du läsa om i rapporten:

  • Rätt sortval utifrån ekologisk odling.
  • Insådd av gräsfrö på hösten i höstvete.
  • Kol/kvävekvoten som avgör ett hur snabbt kväve mineraliseras från ett organiskt gödselmedel.
  • Bandsådd kan öka skörden om du odlar vete på 25 eller 50 cm radavstånd.
  • Sortblandning av åkerböna kan ge lägre angrepp av chokladfläcksjuka och blandning av åkerböna och vårvete ger en bättre ogräskonkurrens.

Beställ din rapport idag! Priser:

HIR-kund: 350 kr
Arvensis- eller brevprenumerant: 400 kr
Normalpris: 450 kr

För beställning ring 013-35 53 00 eller skicka en e-post till: info.e@hushallningssallskapet.se