Årsstämma 2022 i Östergötland – Årets elev utsedd och ny styrelseledamot välkomnades

Under kvällen den 26 april ägde återigen årets stämma rum på plats på Vreta Kluster efter två år av digitala stämmor.

Kvällen inleddes av två framföranden, där förbundsdirektör Bo Selerud var först ut och talade både om Hushållningssällskapet ur ett historiskt perspektiv och vikten av Hushållningssällskapets arbete framåt, allra minst ur ett försvarsperspektiv. Efter var Hushållningssällskapet Östergötlands markkarteringsexpert Magnus Westöö uppe på scen och berättade om utvecklingen som skett inom området markkartering, med satsningar på precisionsodling. Båda områdena berörde Även detta ett hett ämne, med tanke på priserna på insatsmedel.

Efter att ordförande Karin Varverud förklarat stämman öppen valde fullmäktige Michael Cornell till mötesordförande och Louice Lejon till sekreterare. Johan Hedestad, VD, redogjorde för stämman hur året gått och vad verksamheten haft för ekonomiskt resultat. Årets rörelseomsättning landade på 31,7 miljoner kronor, med ett resultat för verksamheten före finansiella poster på 917 000 kr. Sista raden med de finansiella placeringarna i åtanke landade på 3,7 miljoner kronor. Han presenterade även vad som ligger för satsningar framåt.

– Vi måste fortsätta att satsa på ny teknik, både inom försöksverksamheten och inom växtodlingsrådgivningen, för att följa med utvecklingen berättade Johan Hedestad. Vidare utveckling av samarbeten med andra sällskap och lokala organisationer är också ett stort område. Planerandet av uppförande av ny maskinhall på eller i anslutning till Klostergården fortgår, men det finns utmaningar med att agera på en historisk plats, som gör att arbetet går långsamt framåt.

Stämman behandla en inkommen motion rörande markköp. Styrelsen förslag var att en markpolicy ska tas fram, med principerna att säkerställa behovet av försöksmark och undvika konkurrens med lokala lantbrukare. Fullmäktige valde att anta styrelsen förslag och anse motionen besvarad.

Valberedningens ordförande Carl Fredriksson presenterade sedan valberedningens förslag till de olika posterna inom sällskapet, där ett fyllnadsval var aktuellt för styrelsen. Detta då John Widegren ställt sin plats till förfogande med ett år kvar på perioden. Valberedningens förslag var David Pettersson, Kolstorps gård, som fullmäktige beslutade att välja in. Till revisorer valdes Christian Hjalmarsson, Slycke, och Lars-Åke Gustafsson, Fröö Gård, då Magnus Wallin, Lilla Sidus, och Tomas Karlberg, Össby Gård, valt efter lång och trogen tjänst att avgå. I övrigt var det omval av samtliga poster likt förra året. Till ordförande valdes åter Karin Varverud och vice ordförande Claes Mattsson.

Stämman avrundades med utdelning av stipendium till årets Vreta elev 2022, där Alexandra Blackert blivit nominerad av Vreta utbildningscentrum. Stipendiet delas ut till den gymnasieelev som utmärkt sig under sina studier där nomineringen görs av lärarna på skolan. Alexandras nominering löd:

Till Hushållningssällskapets stipendium har vi valt att nominera Alexandra Blackert som studerar på lantbruksinriktningen med särskild högskoleprofil.

Alexandra är en social och engagerad tjej som lägger ner sin själ i allt som hon företar sig, hon lämnar ingenting åt slumpen. Hon har under sin utbildning på Vreta Utbildningscentrum utmanat sig själv och kämpat sig framåt med en enorm vilja och envishet. Hennes driv, nyfikenhet och intresse för att utvecklas inom alla olika delar inom de gröna näringarna har lett till höga resultat i både praktiska och teoretiska kurser, i allt från traktorkörning till matematik. Hennes engagemang för lantbruket har flera fått ta del av vid marknadsföring av skolan och i hennes val av UF- företag. I framtiden kan vi räkna med att Alexandra säkerligen är en av de som utvecklar och driver de gröna näringarna framåt.

Hjärtliga lyckönskningar från oss på Vreta Utbildningscentrum i framtida utmaningar!

Lyckönskningar sänder även vi på Hushållningssällskapet!

Kvällen avslutades med härlig middag där stämningen var gemytlig och man märkte att flera hade en hel del att tala om. Allra minst efter de två intressanta föredragen kvällen inleddes med!

VÄNSTER: Alexandra Blackert, årets elev på Vreta utbildningscentrum. MITTEN: avtackade revisorer Magnus Wallin och Tomas Karlberg. HÖGER: Styrelsen för Hushållningssällskapet Östergötland med Vd. Från vänster bakre raden; Victor Johansson, David Pettersson, Claes Mattsson, Mikael Ericsson och främre raden; Karin Varverud (ordförande), Johan Hedestad (VD) och Karin Lorin. 

 

Text och bild: Louise Darius, Hushållningssällskapet Östergötland