Årsstämma 2017 hölls på Salsta slott i Vattholma

Från vänster: Linn Eriksson, Karin Broström, Maria Bystedt, Ingvor Nilsson, Bengt och Wanda Eklund, Ulf och Carina Mattsson, Henrik Johansson. Fotograf: Pia Lindkvist

Den 29 mars höll Hushållningssällskapet i Stockholm, Uppsala och Södermanlands län årsstämma. Det var drygt 60 st medlemmar och valda representanter som samlades till ett glatt och trevligt möte. Innan stämman började fick vi en fantastisk guidad visning av slottet, guide var den entusiasmerande arrendatorn Arne Wiig.

På stämman omvaldes styrelsen i sin helhet.

Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna var det dags att dela ut stipendier, i år blev den sammanlagda summan som fördelades 75 000 kr.

Sen överlämnades det blommor till dagens mötesordförande, Yngve Jordeby och ett välförtjänt tack för sitt arbete med att leda dagens förhandlingar. Det delades även ut blommor till Martin Petterson som avtackades för sin långa och kvalificerade roll i valberedningen och övriga uppdrag i Hushållningssällskapet genom åren.

Vi avslutade dagen med en fantastisk middag.