Årets våtmarksstipendiat är Sören Eriksson, Uppsala

Stipendiet delas ut på Våtmarksfondens konferens på Öland 25 - 26 april.

Sören Eriksson är verksam som rådgivare på Hushållningssällskapet i Uppsala sedan 1998. Under de senaste 10 åren har Sören i huvudsak arbetat med restaurering av våtmarker och anläggande av fosfordammar i jordbrukslandskapet.

Lantbrukare i hela Mälardalen har fått råd och hjälp i denna viktiga verksamhet. Inom Jordbruksverkets projekt ”Greppa Näringen” har Sören genom åren utfört ett 80-tal rådgivningar om anläggande och skötsel av våtmarker. För närvarande arbetar Sören med ett tjugotal våtmarksansökningar åt markägare runt om i Mälardalen. Förutom att dessa våtmarker har en viktig funktion för att fånga upp kväve och fosfor från odlingsmarkerna har de samtidigt en mycket stor betydelse för den biologiska mångfalden i allmänhet och för ett rikt fågelliv i synnerhet.

Juryns motivering: Sören tilldelas Våtmarksstipendiet 2017 för sin fina förmåga att ge markägare professionellt stöd vid anläggande av våtmarker i alla former. Hans sätt att inspirera, sprida kunskap om våtmarkernas stora värde och hjälpa till med ansökningar och utformningen av funktionella våtmarker är ett stort föredöme.

Ett prestigefullt miljöpris
Våtmarksstipendiet är ett erkännande till en person eller organisation som utfört ett betydande och värdefullt arbete för att skapa våtmarker för fåglar av hög kvalité. Stipendiet är instiftat av stiftelsen Svensk Våtmarksfond och Ragn-Sells AB. Syftet med stipendiet är att stimulera arbetet med att bevara, skapa och sköta våtmarker. Stipendiet är på 35 000 kr.
Svensk Våtmarksfond bildades på initiativ av Svenska Jägareförbundet 1995. I styrelsen finns, förutom Jägareförbundet, representanter för Sveriges Ornitologiska Förening, Lantbrukarnas Riksförbund och näringslivet.

Stipendiet delas ut på Våtmarksfondens konferens, Ekerum Resort, Öland den 25 april kl. 15.45 i närvaro av Våtmarksfondens ordförande Björn Sprängare och varumärkesdirektör Folke Jackson Ragn-Sells AB.

För mer information: Hans von Essen, Våtmarksfondens generalsekreterare, mobil: 072-218 75 99, e-post: info@vatmarksfonden.se, www.vatmarksfonden.se