Årets landsbygdsinsatser prisades

I över 200 år har Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten uppmärksammat duktiga företagar- och landsbygdsgärningar. Under årsmötet i april var det åter dags att prisa årets landsbygdsinsatser.

Priset som årets landsbygdsföretagare tilldelades paret Asta och Erik Hellgren som sedan 1989 driver företaget Skråmträskskon med visionen att skapa en rejäl lädersko för vardagsbruk. Tillverkningen sker hantverksmässigt med möjlighet till unika variationer och parets tanke är att skapa hållbara skor som kan användas länge. Under sommartid bedriver de även en KRAV-certifierad caféverksamhet där allt fikabröd är bakat från grunden i eget bageri. I caféet anordnas även olika kulturaktiviteter såsom konstutställningar, berättarkvällar, teater- och musikkvällar. Även lanthandeln i byn har räddats av paret. Förutom att sälja varor över disk så ordnar man hemleverans av varor till egna byn och närliggande byar året runt, vilket ger byns ungdomar och pensionärer ett meningsfullt uppdrag.

Bengt Bergqvist och Bodil Carlsson från Böle prisades som årets lantbruksföretag. Tillsammans driver de en gård som har gått i arv i flera generationer. Det har alltid funnits djur på gården och sedan 1970 har man jobbat med köttdjurproduktion där det i dagsläget finns en besättning på ca 70 köttdjur av rasen SRB med ett visst inslag av köttras. Man bedriver även växtodling som består av 42 ha vall som används till djuren. Bergqvist Lantbruk jobbar efter att djuruppfödningen skall bedrivs med inriktning på kvalité och inte kvantitet och framhäver att god djuromsorg innebär friska djur utan antibiotika eller tillväxthormoner. Sammantaget är företaget ett mycket gott exempel på hur ett välskött lantbruk kan bedrivas står det i motiveringen.

I byn Järvtjärn utanför Burträsk bökar ett gäng glada utegrisar som kan ströva fritt innanför hagen. På sommaren finns också ett gyttjebad där de kan svalka sig eller skydda sig mot insekter. Alla grisar, stor som liten, går tillsammans i en stor flock, oftast bökandes med jord på trynet. Gården drivs av Camilla och Joel Jonsson som blev årets ungdomsföretagare. På gården växer grisarna upp i en miljö där de gynnas till sitt naturliga beteende i en stressfri miljö. Kliver man in i hagen kommer hela flocken nyfiket fram och hälsar. I dagsläget finns ca 65 grisar på gården och man brukar 30 ha mark där de odlar spannmål och vall till djurfoder. Grisarna slaktas på det lokala slakteriet i Burträsk 10 minuter från Järvtjärn och transporteras sedan till Rusksele för styckning, paketering, märkning och eventuell rökning. Det kött som inte säljs i egen regi via köttlådor säljs lokalt genom t.ex. Saluhallen i Burträsk.

Ragnar Lassinanttis kulturpris syftar till att främja föredömliga insatser inom kultur och näringsliv. I år gick priset till den ideella föreningen Karlbergsteatern i Öjebyn. Föreningen har som ändamål att utveckla och bevara Karlberg som ett kulturhistoriskt minnesmärke och att göra området jämte angränsande strövområden tillgängliga för studiebesök, exkursioner och friluftsliv. Den första teateruppsättningen genomfördes sommaren 1995 och har följts av årliga succéer. I dag är teatern känd i hela Sverige. Förutom teatern underhåller föreningen 15 km vandringsleder med vindskydd inklusive ved och ser till att parken i anslutning till det gamla jordbruket i Karlberg är i gott skick. Kombinationen av årliga teateruppsättningar samt tillgängliggörande av naturupplevelser gör dem till värdiga pristagare står det i motiveringen.

Per-Ola Erikssons pris för föredömliga insatser inom de gröna näringarna gick i år till Kurt och Pia Hulkoff som driver Hulkoffgården i Korpikylä. Med ett starkt engagemang för de gröna näringarna och en levande landsbygd har paret sett nya möjligheter till att skapa ett företag som tar vara på lokala, närproducerade råvaror. Gårdens köttproduktion, grönsaker och kryddor används i den egna restaurangen som lockar många gäster: kungligheter, lokalbefolkning och turister från utlandet. Hulkoffgården lockar även välkända svenska kockar som gärna använder bygdens unika råvaror från jorden, skogen, älven och havet. Ytterligare en del i företaget är Butiken på landet som erbjuder kläder av högsta kvalitet skriver Per-Ola Eriksson.

Årets lokala Hushållningssällskap/gille kommer från Västerbotten. Umeå Södra Hushållningsgille har under det senaste året växt till att bli ett av det mest synliga och engagerade gillena i vårt norra sällskap. Genom att tillsätta en arbetsgrupp har man planerat och genomfört flertalet aktiviteter för att sprida kunskap och marknadsföra landsbygdens företagare. Gillets medlemmar och andra intresserade har bland annat fått lära sig hur man tar vara på sin skörd, och man har dessutom anordnat en hantverksmarknad som visade sig bli välbesökt. Under våren erbjuder de ett kurspaket inom täckodling som spänner över hela odlingssäsongen. Att även bjuda in sitt systersällskaps medlemmar verkar vara självklart för årets pristagare.

Vid årsmötet belönades även Yttertavle ägg som mottog Kungliga skogs- och lantbruksakademiens stipendium ur A.W Bergstens donationsfond på rekommendation av Hushållningssällskapet. Företaget startade i liten skala med 2500 burhöns 1987 och har sedan succesivt utvecklats. I dag har de kapacitet för 56 000 frigående höns. Förutom nya investeringar i stallar har företaget också satsat på ett eget packeri för att möta ett ökat behov av lokalproducerade ägg. Detta har varit en lyckad satsning då 90 % av äggen säljs till konsumenter i Västerbotten, medan resten går till storkök och restauranger. Företaget som ombildades till aktiebolag 2002 uppvisar en god lönsamhet och sysselsätter i dagsläget åtta anställda.