Årets landsbygdsinsatser i Norrbotten och Västerbotten prisades

I 200 år har Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten uppmärksammat duktiga företagar- och landsbygdsinsatser. Under lördagens årsmöte var det åter dags att prisa årets landsbygdsinsatser.

Priset som årets lantbruksföretagare gick till Alfred Olofsson, Ersmarksängarnas Lantbruk AB. Med starkt engagemang och tydliga framtidsvisioner driver han ett välskött och modernt lantbruk tillsammans med sin far, där Alfred är tredje generationen som driver gården.

I dagsläget har de plats för 190 mjölkande djur + rekrytering, vilket innebär ca 400 djur. Alfred har ett stort avelsintresse och har varit egenseminör i ca 10 år och han både seminerar och dräktighetsundersöker alla djuren själv. Dessutom brukas 310 ha åker med en delning på ca 150 ha vall och resten spannmål. Ca 60 ha av spannmålen kommer att skördas som helsäd.

Årets landsbygdsföretagare, Per Pesula, har en filosofi att lantbruket ska skötas som ett familjeföretag och inte som en fabrik. Pesulas Lantbruk satsar på ekologisk odling och har startat egen förädling av rybsolja. I maj 2014 invigdes en gårdsbutik med försäljning av ekologiska produkter. På gården i Kukkola finns därtill både mjölk- och köttproduktion, och den totala växtodlingsaralen fördelas på 25 hektar betesmark, 25 ha vårrybs, 40 ha korn och 110 ha vall.

På Bergsåkersgården som ligger i Lövsele hittar vi årets ungdomsföretagare. Gården drivs av Regina Olofsson och Oskar Rönngren som under våren även syns i TV 4 serien ”unga bönder”. På den KRAV-certifierade gården finns 300 tackor av raserna Gotlandsfår, Finullsfår, och Texel.

I dag säljs hälften av alla lamm till slutkund och restauranger, medan andra hälften säljs till slakteri. Försäljningen sker via deras egen hemsida, marknader och på gårdsbutiken som öppnades sommaren 2014.

Ragnar Lassinanttis kulturpris gick till Gunnar Westrin. I dag livnär han sig på författarskapet och till dags dato har det blivit 14 böcker. Namn som Nordkalottens pärla och Hemma hos storharren är exempel på böcker han skrivit. Westrin lyfter med sitt engagemang, författande, föreläsande och aktiva roll i debatter om fjäll, skog, mark och fiske fram de fina kulturvärden nordkalotten har att erbjuda.

Per-Ola Erikssons pris för föredömliga insatser inom de gröna näringarna instiftades 2014. Under fem år delar Eriksson ut prissumman på 10 000 kr till valfritt företag/organisation inom de gröna näringarna. I år gick priset till Bo Lundmark, som under flera årtionden målmedvetet arbetat med att tillvarata landsbygdens och skogens miljövänliga resurser för omställning till förnybar energi och nya jobb. 1996 bildade han Glommers Miljöenergi AB.

Lundmark har med stor framgång samarbetat med forskare för att skapa förutsättningar för odling och förädling av rörflen och andra biobränslen. Hans insatser har präglats av nytänkande och visioner för att skapa ett kretsloppssamhälle.

Priset årets lokala Hushållningssällskap hamnade i Jokkmokk. Jokkmokks lokala Hushållningssällskap jobbar aktivt för att behålla och utveckla regionens starka slöjdkultur, bland annat genom medlemsresor och föreläsningar med workshops.

Trots en liten medlemskår på totalt 46 medlemmar har styrelsen under årens lopp lyckats genomföra flertalet aktiviteter som speglar Hushållningssällskapets verksamhetsområden och bidrar till en levande landsbygd.