Årets landsbygdsinsatser i norr har prisats

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten har delat ut priser för årets landsbygdsinsatser. Priserna är ett viktigt och traditionsrikt led i verksamheten - i över 200 år har man uppmärksammat duktiga företagar- och landsbygdsgärningar.

Under onsdagen prisades årets landsbygdsinsatser av Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten.

Norrbottens Landshövding, tillika ordförande i Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, Lotta Finstorp delade ut priserna i en ceremoni som hölls under Öjeby Lantbruksmässas digitala livesändning. Prissumman för respektive pris är 10 000 kr.

Priserna som delades ut är:
• årets landsbygdsföretagare
• årets lantbruksföretagare
• årets ungdomsföretagare

På bilden från vänster: Erik Johansson, Skatauddens lantbruk, Anna-Lena Wiklund Rippert och Wilma Rippert, C/O Gerd, Stefan och Ingrid Sundbom, (Göran Olofsson och Petra Sandegren också är pristagare men var ej med vid prisutdelningen) Ängesbäckens Lantbruk, Lotta Finstorp, Norrbottens Landshövding och ordförande i Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, Mikael Kivijärvi, vd Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

Här är pristagarna:

Årets lantbruksföretagare
Ängesbäckens Lantbruk

Ängesbäckens Lantbruk har under 20 års tid drivits tillsammans av de två familjerna Sundbom och Olofsson/Sandegren. Redan 2001 slog de ihop driften av växtodlingen och byggde gemensamma moderna stallar. I dagsläget har de 300 mjölkkor som mjölkas i fem robotar och producerar i snitt drygt 12 000 kg ECM per ko och år. Det gör gården till en av länens största med 11 anställda. Den innovativa företagsformen, att två familjer, som inte är släkt, går samman om driften, har gjort att företaget kunnat växa, utvecklas och drivas effektivt med god ekonomi. Detta nytänk skapar möjligheter för framtiden och gör Ängesbäckens Lantbruk till en värdig mottagare av Hushållningssällskapets pris som årets Lantbruksföretag 2021.

 

Årets landsbygdsföretagare
C/O Gerd

År 2008 bestämde sig Anna-Lena och Johan att satsa på sin dröm om att tillvara ta Lapplands örter och bär genom en förädling till lyxig kosmetika. Resan har tagit företaget från en lite källarlokal till en modern fabriksanläggning med tiodubblad kapacitet. I dag är Sverige hemmamarknaden med man jobbar även internationellt med till exempel Japan och kryssningsrederier.
Företaget är ett föredöme som visar på hur man med känsla och kännedom för landsbygdens råvara i samverkan med ämneskompetens skapar produkter med en unikitet som har bärkraft även internationellt.

Anna-Lena Wiklund Rippert och Johan Wiklund, care of Gerd i Jokkmokk, är värdiga mottagare av Hushållningssällskapets pris som Årets landsbygdsföretagare 2021.

 

Årets ungdomsföretagare
Erik Johansson och Beatrice Ramnerö, Skatauddens lantbruk

Skatauddens lantbruk är nu inne på sin femte generation lantbrukare. Erik och Beatrice tog över gården i våras men har succesivt blivit mer delaktiga i driften sedan 2016. Innan dess hämtade de kunskap och erfarenheter via både utbildningar och arbete inom de gröna näringarna i södra Sverige, Australien och Kanada. Med driftighet, engagemang och med hjälp av bra samarbeten och ett stort nätverk förvaltar och utvecklar de nu gården som byggts upp av tidigare generationer. På gården finns ett trettiotal mjölkkor och ett sextiotal ung/köttdjur och växtodling på 120 ha. Med start 2018 har man också etablerat en jordgubbsodling, med både självplock och färdigplockade bär. Företaget hyr också ut stugor via Bo på Lantgård. Beatrice och Erik jobbar även mycket ideellt och näringspolitiskt inom föreningslivet och kooperation. De brinner för att locka unga till gröna näringarna och jobbar mycket med sociala medier för att öka förståelsen och intresset om jordbruk för allmänheten.

Skatauddens lantbruk är ett bra exempel på ett företag som utvecklats genom att bredda sin verksamhet och som även jobbar för näringen i ett större perspektiv. De är värdiga mottagare av Hushållningssällskapets pris som Årets Ungdomsföretagare 2021.