Årets landsbygdsinsatser i Kalmar Kronoberg Blekinge prisades

I 200 år har Hushållningssällskapet uppmärksammat duktiga företagar- och lantbruksinsatser. Under årsmötet den 5 maj var det åter dags att prisa årets landsbygdsinsatser.

Barometerns stora pris ”Gyllene Axet”
Familjen Ingeli och Örjan Ivansson, Rugstorps Gård,Rockneby
Ingeli och Örjan Ivansson har utvecklat ett levande landsbygdsföretag som nu sysselsätter hela familjen, det vill säga även de två vuxna barnen.
Förutom en nybyggd och modern mjölkproduktion har man byggt upp en konferensanläggning med eget bageri samt BoB. Med optimism och stor kreativitet har detta varit möjligt.

Sparbankens Landsbygdsstipendium (utdelas av Tjust hållningsgille)
Hans Andersson, Överum
Från att ha börjat med egna markägarkontakter har Hans Anderssons företag utvecklats, inte minst i samarbete med Södra Skogsägarna, till att idag ha sin verksamhet i hela Västerviks och Vimmerby kommuner.
Hans stora fördel är att han fått erfarenhet av skogsskötsel på sin egen fastighet. Han kan genom den kunskap han genom åren skaffat sig tala med markägare på markägarens nivå. Förutom att Hans nu får agera som arbetsledare för sina anställda kan han, i kontakten med de markägare åt vilka han skall utföra en skoglig åtgärd, även ge kvalificerade råd om hur han bedömer att hans ”ingrepp” skall utföras. Genom sin gedigna skogskunskap och känsla för skogsvård blir han därför en gärna sedd och välkommen entreprenör.
Styrelsen för Tjust Hushållningsgille har enhälligt beslutat att Hans Andersson nomineras till Sparbankens Landsbygdsstipendum 2015 á 10.000:- att används till hans framtida förkovran i såväl sin arbetsledande
som skogliga profession.

Drottning Victorias fond
Trädgård
För framstående insatser inom trädgårdsodlingen på Öland
Gunilla och Christer Strandå, Havtornsgården, Mörbylånga

Biodling
För framstående verksamhet inom biodlingen på Öland
Lars Jonsson, Spjutterumsvägen 102, 386 94 Färjestaden

A G Wiréns donationsfond
Linda Öhrvall, Tjust trädgård AB, Västervik
Linda Öhrvall är 40 år och driver det som i dagligt tal kallas för ”Lindas trädgård” i Gamleby. Anläggningen ligger vid Gamlebygymnasiet, där Linda hyr växthus och åkermark. ”Lindas Trädgård” tillhandahåller ett stort utbud av sommarblommor, perenner, buskar, rosor och klätterväxter liksom ett brett sortiment av tillbehör såsom jord, gödsel, krukor, med mera. Kryddor, örter och grönsaksplantor finns också till försäljning. Under vintern tillhandahåller Linda ett brett kursutbud.
Hon har själv byggt upp sitt företag och har idag en anställd. De två senaste åren har försäljningen från trädgårdsodlingen ökat med ca 25 % per år. Linda är beredd att satsa vidare på sitt företags utveckling och planerar för ytterligare ett växthus.

J G Petterssons donationsfond
För framgångsrik jordbrukargärning
Joakim Cornfors, Rönningeryd Norregård, Alvesta
Joakim Cornfors driver sedan många år en gård med ca 90 amkor. Han föder upp kalvar till slakt. Joakim har byggt upp sitt företag successivt och utfört många av byggnationerna i egen regi. Joakim är väl lämpad till att hålla på med djur då han har ett gott handlag med dem.
På sommaren arbetar Joakim bland annat med pressning av rundbalar åt andra, vilket är uppskattat, och på vintern jobbar han i skogen. Joakim är även delägare i Alvesta biogas.

Hushållningssällskapets Silversmycke
Maritha Harrysson, Hagby Bil och Smide AB, Vassmolösa
För stort mod vid övertagande av verksamheten samt ambitionen att utveckla företaget

Årets gille
Norra och södra Möre
I ett framgångsrikt samarbete arrangerade Södra och Norra Möre hushållningsgillen SM i plöjning 2014. En marknadsaktivitet där Hushållningssällskapet, Naturbruksgymnasium och gillen syntes tillsammans. Tack vare ideella krafter från förtroendevalda och naturbrukselever kunde de genomföra en nationell tävling med 2500 besökare.

25 år i verksamheten
Sten Arvidsson, Ingelstorpgymnasiet. Började 29/1 1990
Dan Lundberg, Ingelstorpgymnasiet. Började 1/1 1990
Susanne Hagstedt, Hushållningssällskapet. Började 11/9 1990