Årets Agronom – Erik Stjerndahl, vd HIR Skåne

Erik är välkänd som en av de ledande bakom Borgeby Fältdagar, men själv tycker han att starten av HIR-rådgivningen har större betydelse.

Grattis till utmärkelsen! En klassisk sportfråga: hur känns det?

– Trevligt och överraskande, väldigt kul! Jag börjar ju bli pensionär. Men det är bra att det blir fokus på vår verksamhet, att det syns vad HIR Skåne gör. Det är bra reklam för oss och det är ett erkännande för hela gänget som ligger bakom.

Juryn prisar honom för att han är en omtyckt och respekterad person som tänker i nya banor. Han har bidragit till att utveckla agronomkårens varumärke och många agronomer har haft honom som mentor och chef.

Han är en av dem som startade ett mentorsprogram tillsammans med SLU. Han är också en av upphovsmännen till Borgeby Fältdagar, som började som en lokal fältvandring för HIR-kunder och nu drygt 20 år senare har utvecklats till en stor fältmässa med över 20 000 besökare och nästan 450 utställare.

– Vi drog i gång både Borgeby Fältdagar och tidningen Arvensis för att göra reklam för vår rådgivning. Vi inspirerades främst av DLG Feldtage i Tyskland, men nu har vi vuxit om dem. Borgeby har blivit en väldigt bra samlingsplats för lantbrukare.

Om Borgeby Fältdagar är det han är mest känd för utåt värderar han själv HIR-rådgivningen högre. För snart 40 år sedan drog han tillsammans med kompisen Anders Rasmusson i gång behovsanpassad rådgivning som lantbrukarna fick betala för. Det ledde till minskade doser av både växtskyddsmedel och gödsel i växtodlingen.

– Den största grejen vi har gjort är egentligen att vi fick i gång HIR-rådgivningen. Hushållningssällskapen höll på att dö ut och det här vände verksamheten så att de började anställa. Det har sedan vuxit hela tiden med fler typer av rådgivare.

Som vd för rådgivningsbolaget HIR Skåne, som ägs av personalen och Hushållningssällskapet Skåne, är Erik Stjerndahl chef över 72 personer. Han går i pension vid årsskiftet men jobbar parallellt med sin efterträdare Pär Martinsson från den 1 oktober. Han går från 100 till noll – som vd kan han inte trappa ned.

Vad ska du göra sedan?

– Det blir väl trädgårdsarbete. Jag kom ju aldrig in på hortonomutbildningen, säger Erik Stjerndahl med ett skratt.

– Jag har trädgård och lite skog hemma, jag sitter i ett par styrelser och ska syssla med aktier. Och så ska jag träna mer. Jag har mina 12 000 steg att gå varje dag, jag är cykelnörd och spelar badminton.

/Intervjuare Helena Wennström