Är du på språng?

 

Är ditt landsbygdsföretag verksamt i Bohuslän?

Har ditt företag en produkt du vill utveckla?   Vill ni hitta nya kunder och nya distributionsvägar?
Eller har du en helt ny produktidé? Vet du hur du marknadsför din produkt på bästa sätt?

Men – du vet inte riktigt hur du går vidare för att utveckla ditt företag? 

Hushållningssällskapet erbjuder en möjlighet i form av projektet ”Fokuserad Språngbräda” att få råd och stöd från erfarna  personer ur näringslivet.

Det sker i form av en kompetenspanel som du får presentera din idé för.
Vill du vara med?  Vill du veta mer?  

Kontakta Hushållningssällskapet Väst
Anna Åkerfeldt   0521-72 55 46 angående Språngbräda.
Hushållningssällskapet arbetar tillsammans med Connect Sverige.