Är du bäst i norra Sverige?

Är du norra Sveriges bästa kornodlare? Då är det dags att bevisa det.

Var med och testa dina idéer i vår spannmålstävling. Utmana dina grannar och kollegor eller gå ihop och bilda ett lag. SLU kommer att utföra tävlingen i Umeå på Röbäcksslätten. Alla moment i odlingen kommer att skötas av SLU på ett opartiskt sätt. SLU genomför dina önskade åtgärder i odlingen; gödslingar och bekämpningar samt följer upp med vissa graderingar, skörd och analyser. Du betalar en avgift för att vara med, bestämmer sort, utsädesmängd och insatser under säsongen.

Tävlingen arrangeras av SLUs fältstation i Umeå i samarbete med Fodercentralen, Lantmännen lantbruk , Växa Sverige, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten.

Här hittar du inbjudan till tävlingen.