Använd möjligheten att testamentera

Många drar sig för att testamentera och det finns olika skäl till det. Det kan kännas otäckt att närma sig frågan om döden. Det kan bero på rädsla för att stöta sig med anhöriga genom att uttrycka en vilja i ett testamente.

Man kanske vill att testamentet ska vara så väl genomarbetat innan det undertecknas att det aldrig hinner bli klart. Det kanske saknas kunskap om hur man ska göra för att åstadkomma  ett juridiskt hållbart testamente eller också saknas det helt enkelt kunskap om vad man kan åstadkomma med ett testamente.

Ett testamente måste inte vara skrivet på ett visst sätt eller av en jurist för att bli juridiskt giltigt. Det kan vara skrivet med enkla ord, på i princip vilken liten pappersbit som helst. Testamentet måste förstås uppfylla form-kraven, det ska vara skriftligt, undertecknat av testatorn själv och av två vittnen. De två vittnena ska vara samtidigt närvarande. 

Det är förstås av största vikt att testamentet går att läsa och förstå när den dagen kommer då det är dags att använda det. För att testamentet ska få den avsedda effekten, att uttrycka testatorns yttersta vilja kring fördelningen av tillgångarna, rekommenderas att ta professionell hjälp.

Det finns många sambor som skulle behöva skriva ett testamente. En efterlevande sambo har, till skillnad från en efterlevande make, inte arvsrätt. Det är inte alla makar som har rätt att ärva varandra heller. Om barnen inte är makarnas gemensamma så behövs ett testamente för att den efterlevande maken ska ärva.

I samband med generationsskiften av tillgångar i rörelse, av fastigheter med mera rekommenderas att skriva ett testamente som bekräftar det upplägg man tänkt sig ifall något oväntat hinner inträffa innan  generationsskiftet är genomfört.

Många vill i varje fall se till att arvet efter dem blir barnens enskilda egendom, så att barnen inte måste dela med sig av arvet om de är gifta och ska skilja sig. Det kanske kan kännas lite snålt mot svärdottern/svärsonen men betänk då att det är mycket möjligt att svärsonens/svär-dotterns föräldrar testamenterat om enskild egendom till dem. Det kanske man inte kan fråga dem om men man bör nog utgå från att så är fallet. Om du då för egen del inte har skrivit ett testamente med för-ordnande om enskild egendom så får ditt barn i en skilsmässa dela med sig av arvet efter dig medan din svärson/svärdotter får behålla hela sitt föräldraarv. I ett sådant scenario är det lätt att besluta att upprätta ett testamente med förordnande om enskild egendom. 

En jurist med erfarenhet av testamenten kan hjälpa dig att komma framåt med dina tankar kring att testamentera, såväl hur det bör formuleras som frågan om det verkligen behövs ett testamente. 

Tänk på att originaltestamentet är en värdehandling. Det registreras ingenstans. Finns det ett bankfack eller värdeskåp, eller varför inte ett vapenskåp, så lägg det där och informera de som gynnas i testamentet var det förvaras. 

Lars Mörk, jurist på Hushållningssällskapet Juridik

010-476 20 22
lars.mork@hushallningssallskapet.se