Äntligen planteringsdags i skolträdgårdarna

Nu startar arbetet med de populära Skolträdgårdarna på flera av Norrbottens skolor och förskolor. Hushållningssällskapet driver verksamheten för 21:a året i rad. Elever, lärare och föräldrar får tillsammans ta hand om en trädgård, från planering och anläggning till skörd och tillagning.

Projektet Skolträdgårdar finansieras av Stiftelsen Norrbottens läns Arbetsstugor. Målet är att ge elever, skolpersonal och föräldrar grundläggande kunskaper i odling samt i tillvaratagande och tillredning av grönsaker, örter och bär.

Syftet på kort sikt är ett ökat ansvar för förbättring av skolmiljön samt möjligheter att arbeta ämnes-övergripande i skolan. På lång sikt är syftet att skapa ett intresse för lokalproducerade produkter och god kosthållning.

I år deltar Sameskolan, Gällivare, Förskolan, Hakkas, Förskolan Korpilombolo och Skolan i Kangos.

För mer information kontakta:
Pia Månsson, Hushållningssällskapet
tel. 070-203 97 13