Äntligen! Höjd tillståndsgräns för biogasanläggningar.

Efter flera års beredning har regeringen antagit en ny miljöprövningsförordning. En viktig förändring är att gränsen för när en biogasanläggning blir tillståndspliktig har höjts.

En biogasanläggning är nu tillståndspliktig (en s.k. B-anläggning) när den producerar mer än 3 000 MWh biogas per år. Tidigare var gränsen 150 000 Nm3 ”gasformigt bränsle” (vilket motsvarar ca 900 MWh).

– Detta har vi väntat länge på, även om vi kan tycka att gränsen kunde höjas ännu mer, säger Sara Bergström Nilsson, rådgivare på Hushållningssällskapet Halland.

Biogasanläggningar som producerar upp till 3 000 MWh är anmälningspliktiga. Detta innebär att flera gårdsbaserade biogasanläggningar som tidigare var tillståndspliktiga numera är anmälningspliktiga. Om man väljer att frivilligt ha kvar sitt tillstånd för sin biogasanläggning, är länsstyrelsens kostnad för tillsyn 1500 kr för den. Annars är avgiften 15 450 kronor om Länsstyrelsen sköter tillsynen eller 5 400 kronor om kommunen sköter tillsynen. Mer info finns i kap 21, § 2-3 i Miljöprövningsförordning (2013:251) och förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

-Det är ett steg i rätt riktning för att främja och öka den gårdsbaserade produktionen av biogas, fortsätter Sara Bergström Nilsson.

För mer information kontakta Sara Bergström Nilsson på 035-46509 eller sara.nilsson@hushallningssallskapet.se