Antibiotikaanvändning – hot eller konkurrensfördel? Panelsamtal under Borgeby Fältdagar

I panelen den 29 juni syns bland andra EU-parlamentariker Fredrick Federley och LRF ungdoms nya ordförande Emilia Astrenius Widerström.

På Borgeby fältdagar sätter Länsförsäkringar Skåne antibiotikaanvändningen och smittskydd inom det svenska lantbruket i fokus med panelsamtalet ”Antibiotika – hot eller konkurrensfördel?” Missar svenska djuruppfödare ett gyllene marknadsläge när de klagar på snedvriden konkurrens från utländska uppfödare istället för att lyfta fram det svenska köttet? Vilken makt har konsumenten att påverka utvecklingen? Vad gör man inom EU för att minska användningen av antibiotika och hur ser morgondagens lantbrukare på svensk djurhållning?

Läs hela pressmeddelandet här: https://www.borgebyfaltdagar.se/?p=2288&m=1289