Ansök ur medlemsfonden

Nu har du som medlem möjlighet att ansöka medel ur Hushållningssällskapet Hallands medlemsfond för att anordna lokala aktiviteter som på något sätt uppmuntrar till lokal utveckling, uppmuntrar företagare eller på något sätt anknyter till Hushållningssällskapet Hallands ämnesområden.

Anvisningar för ansökan Medlemsfond

  • Medel kan endast sökas av enskild medlem/grupper av medlemmar i Hushållningssällskapet Halland
  • Aktiviteterna ska vara öppna för alla medlemmar
  • Deltagaravgift kan tas ut
  • Aktiviteterna ska leda till lokal utveckling, uppmuntra företagande och anknyta till Hushållningssällskapet Hallands ämnesområden.
  • Detaljerad budget ska ingå i ansökan. Maxbelopp 5000 kr per aktivitet
  • Ansökningsblankett skickas in till Hushållningssällskapet Halland, Lilla Böslid 146, 305 96 Eldsberga
  • Beslut tas löpande av VD fram till 1 april 2017 därefter 2 ggr per år.

Vid frågor, kontakta:

Annika Bergman, tel 035-46501, annika.bergman@hushallningssallskapet.se

Ansökningsblankett Medlemsfond

Välkommen med din ansökan!