Annika Bergman blir ny VD för Hushållningssällskapet Halland

Styrelsen för Hushållningssällskapet Halland har tillsatt Annika Bergman som VD för Hushållningssällskapet Halland och avslutar därmed Gun Olssons VD-uppdrag.

– Vi i styrelsen gör bedömningen att organisationen behöver ett nytt ledarskap framåt som är mer relationsbyggande såväl internt som externt och utifrån det stärker och utvecklar organisationen, säger Stefan Bengtsson, styrelsens ordförande.

Utifrån den beslutade strategin och den kravprofil styrelsen tagit fram har Annika Bergman erbjudits uppdraget som VD och accepterat detta. Annika Bergman har sedan juni 2020 fungerat som tf VD. Beslutet bygger på styrelsens samlade bedömning av förutsättningarna att fortsätta utveckla Hushållningssällskapet Halland.

– Vi ser att Annika har ett ledarskap som vi behöver för att Hushållningssällskapet ska utvecklas vidare och ha en stark position i och utanför Halland för utveckling av lantbruket och landsbygdens företag, fortsätter Stefan Bengtsson.

– Jag är tacksam och glad för styrelsens förtroende och ser fram emot att fortsätta de satsningar som jag under hösten har initierat. Mitt mål är att fortsätta hitta vägar framåt för Hushållningssällskapet Halland där vi vårdar nuvarande relationer och hittar nya samarbetsparter, säger Annika Bergman.

För mer information kring styrelsens beslut, kontakta ordförande Stefan Bengtsson på stefan.bengtsson@hushallningssallskapet.se eller 070-202 60 15.
För mer information om Hushållningssällskapet Hallands verksamhet, kontakta VD Annika Bergman på annika.bergman@hushallningssallskapet.se eller 070-567 18 57.