Annika Bergman avgår som ordförande i Hushållningssällskapet Halland

Annika Bergman har meddelat att hon inte kommer att ställa upp för omval som ordförande och ledamot av styrelsen.

- Det har varit fantastiskt lärorika och spännande år som ordförande för Hushållningssällskapet Halland. Här finns en enorm drivkraft i hela länet och min förhoppning är att jag genom mitt ledarskap har kunnat driva på utvecklingen ytterligare, säger Annika Bergman.

Annika tillträdde som ordförande för Hushållningssällskapet Halland 2013 och har under sina år som ordförande lagt grunden till att det nu är en ekonomi i balans, åter fokus på växtodlingsrådgivning och att det finns ett stabilt ledarskap i organisationen.

Det är med sorg i hjärtat som jag lämnar eftersom mitt hjärta brinner för Halland, men nu tror jag det är viktigt att det finns en ordförande som kan vara mer på plats och stärka upp i regionala samarbeten, fortsätter Annika.

 

Valberedningen har påbörjat arbetet med att ta fram förslag på ny ordförande.

– Det är en svår uppgift att hitta en ny ordförande och efter Annika blir det inte lättare, säger valberedningens ordförande Morgan Karlsson.

Årsstämma hålls på Lilla Böslid den 2 maj.