Anna Broekman blir VD för HS Certifiering AB

Anna Broekman blir VD för HS Certifiering AB när bolaget breddar verksamheten och får nya ägare.

– Det gläder oss att kunna utse Anna Broekman som har lång erfarenhet från livsmedelsindustrin. Vi vill utveckla verksamheten och tar nu steget mot att bli en nationell aktör inom certifiering av ekologisk produktion, säger Mats Halling, styrelseordförande för HS Certifiering och VD för Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge.

HS Certifiering AB certifierar bland annat ekologisk odling enligt Kravs och EU:s regler. Bolaget erbjuder också märkning för butiker, restauranger och storhushåll.
– Det är viktigt för konsumenterna att vi, som är en oberoende aktör, driver ett bolag som är med och säkerställer trovärdigheten hos ekologisk produktion, säger Mats Halling.

Marknaden för ekologiskt har växt kraftigt de senaste åren. Ökningen var i fjol omkring 40 procent och marknaden beräknas öka med ytterligare 20 procent i år.
Anna Broekman har 20 års erfarenhet av att arbeta med hållbara livsmedel inom flera företag både i Sverige och internationellt. Hon har marknadsfört och sålt kvalitetslivsmedel, lanserat ekologiska sortiment och introducerat ekologisk märkning på nya marknader.

– Vi är en svensk ledande aktör för ekologisk mat och hållbara livsmedel. Vi ska utveckla verksamheten i råvaruledet men också bredda mot nya segment, säger Anna Broekman som tillträder VD-posten den 1 september.
Hon kommer att vara baserad i Skåne och från 2017 i Stockholm, två av de stora tillväxtmarknaderna.

HS Certifiering har tolv årsanställda och omsätter omkring tolv miljoner kronor. Bolaget ägs av hushållningssällskapen i Kalmar-Kronoberg-Blekinge och Östergötland. Ägandet breddas senare i år då även hushållningssällskapen Jämtland och Norrbotten-Västerbotten planeras att gå in i bolaget. Kalmar-Kronoberg-Blekinge forsätter att vara huvudägare.

För vidare information kontakta Mats Halling, VD för Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge, tel 070-549 10 69.