Ann-Charlotte Wallenhammar 2022 års agronom

Ann-Charlotte Wallenhammar som är ansvarig för forskning och utveckling på HS Konsult har av Agronomförbundet blivit utsedd till årets agronom 2022. Priset som är en hedersutmärkelse delas ut till en god ambassadör för agronomkåren och har delats ut ända sedan 1996.

På lördagen den 12 mars fick Ann-Charlotte ta emot priset som årets agronom på Ultunas studentkårs kamratfest där 250 personer hade samlats. Ann-Charlotte har verkat inom lantbruket under snart fyra decennier.

Motiveringen till priset lyder: Med en aldrig sinande kunskapstörst söker hon vetgirigt och nyfiket ständigt ny information hos kollegor världen över. Sina nyvunna kunskaper och resultat förmedlar hon sedan med glädje vidare till rådgivare och lantbrukare. Förutom att Ann-Charlotte besitter en fantastisk kompetens så är hon dessutom otroligt omtänksam, pålitlig och lyhörd, både som kollega och i de projekt hon deltar.

Bland tidigare pristagare kan nämnas Åsa Domeij 1997 och Johan Rockström 2013. Från Hushållnings-sällskapet har tidigare fyra personer fått priset 2008 Mats Pettersson vd på Gotland, 2014 Ove Karlsson vd Halland, 2015 Kristina Yngwe växtodlingsrådgivare och 2019 Erik Stjerndahl vd HIR Skåne.

Stort grattis Ann-Charlotte!