Ändrat datum för Hushållningssällskapets årsmöte till den 28 april

Efter omständigheter som ej gått att förutse vid tidpunkt för tidigare beslut av Hushållningssällskapet Värmlands årsmöte har vi blivit tvungna att flytta fram årsmötet.

Nytt datum är söndag den 28 april kl 17:00
på Hushållningssällskapet, Ventilgatan 5D, Karlstad.

Anmälan senast 18 april till:
Hushållningssällskapets växel 054-54 56 00 (öppen kl 9-12)
alt. varmland@hushallningssallskapet.se


Välkomna!
Styrelsen