Anders Elofsons medalj 2017 går till Ann-Charlotte Wallenhammar

Anders Elofsons medalj 2017 går till Agr.dr Ann-Charlotte Wallenhammar, Örebro, för hennes gärningar inom växtodling och hennes avgörande insatser inom sjukdomsdetektering i vallbaljväxter och utvecklingen av vallfröodlingen.

Prisutdelningen sker i samband med Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst den 28 januari 2017 i Stockholms stadshus.

På KSLA´s hemsida kan man läsa följande:

Agr.dr Ann-Charlotte Wallenhammar, verksam vid Hushållningssällskapet och SLU, har länge varit en framstående företrädare för forskning, fältförsök, informationsspridning och tillämpningen inom växtodlingen, för sjukdomsdetektering i vallbaljväxter och för utvecklingen av vallfröodlingen. Hon har med ett brinnande engagemang arbetat brett på olika nivåer: med praktiskt jordbruk och som växtodlingsrådgivare; och som forskare med att utveckla tillämpbara odlingsåtgärder i vallfröodling och ta fram molekylärbiologiska metoder för att genom DNA-teknik detektera patogena svampar som orsakar rotröta i rödklöver.
Ann-Charlotte Wallenhammar har framgångsrikt utvecklat fröproduktionen av gräs och klöver inom ekologisk odling och har utsetts till en av mest betydelsefulla personerna inom detta område.
Hon är också verksam som sakkunnig inom Formas och lägger mycket tid på att sprida kunskap och forskningsresultat i Sverige, genom presentationer på nationella, regionala och lokala möten och konferenser, och även internationellt, t ex i Finland, Norge, Australien, Kanada, USA och Kina. Med sina gedigna kunskaper och sitt stora engagemang har hon haft en avgörande betydelse för kunskapsutvecklingen och kunskapsspridningen inom vallbaljväxter och vallfröodling och är en framstående företrädare för detta verksamhetsområde.

Vi som är hennes stolta kollegor, jublar och vill härmed framföra våra gratulationer!