Allt mer biogas från gårdsbaserade biogasanläggningar

Gårdsbaserade biogasanläggningar producerar allt mer biogas, främst tack vare att större mängder material rötas och att mer energitäta material rötas än tidigare. För förbränning av överskottsgas används gaspannor eller facklor. Gaspannorna upplevs som relativt problemfria, medan det har varit mer tekniska problem med gasfacklorna.

Rådgivare och forskare från Hushållningssällskapet har i det nationella projektet ”Utvärdering av gårdsbaserad biogasproduktion – Uppföljning av teknik och metanemissionsfrågor i etablerade anläggningar” följt elva gårdsbaserade biogasanläggningar under knappt ett år.

Företagen har fått individuell rådgivning som syftat till att öka anläggningarnas biogasproduktion och utrötningsgrad.

– Biogasproduktionen har ökat hos de flesta företagen i projektet jämfört med föregående år och detta beror sannolikt på bättre skötsel, en högre organisk belastning och en större användning substrat med hög energitäthet, säger Karin Eliasson, forskare vid Hushållningssällskapet Sjuhärad.

Projektet har samlat in praktiska erfarenheter om anläggningarnas gasmätare. Många företagare har haft problem med gasmätningen och det berodde främst på att gasen var fuktig och korrosiv.

– Placeringen av gasmätaren är viktig för funktionen, säger Stefan Halldorf, rådgivare inom projektet.

Utvärderingen av tekniken för förbränning av gas visade att nästan alla anläggningar hade en gaspanna. Gaspannorna verkar ha fungerat bra utan några större problem och endast 2 av 9 har haft problem med tekniken.

– Företagarna i projektet har dock haft en del tekniska bekymmer med gasfacklorna då 4 av 6 företagare har haft problem, säger Anders Broberg, rådgivare i projektet.

– Kostnaden för tillsyn har minskat sedan 2014, men det är fortfarande orimligt stor variation i avgiften från främst kommunerna, säger Sara B Nilsson, rådgivare på Hushållningssällskapet Halland. Kostnaden för underhåll och reparationer var också hög, mellan 60 000 och ca 450 000 kr per år.

Klicka här för att läsa hela rapporten

För mer information, kontakta:
Sara B Nilsson, projektledare och rådgivare: 0730-469 318 | sara.nilsson@hushallningssallskapet.se

Karin Eliasson, forskare och rådgivare vid Hushållningssällskapet: 070-829 04 83 | karin.eliasson@hushallningssallskapet.se