Alla ska kunna bjuda på middag!

Nytt matprojekt .....
Snart kan personer med intellektuell funktionsnedsättning fixa sina egna middagsträffar på ett helt nytt sätt.

Med inspiration från det populära TV-programmet ”Halv åtta hos mig” startar nu matprojektet ”Välkommen på middag”. Här utlovas måltidsglädje och social samvaro för människor som behöver lite extra stöd i vardagen.

Vi har tagit avstamp i den umgängesform som finns i TV-programmet ”Halvåtta hos mig”, och utvecklat modellen för att passa för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Att klara av att laga mat, att våga bjuda på den, och att verkligen känna att denna måltid har jag fixat själv. Det är viktigt för självkänslan, säger Margareta Frost-Johansson, avdelningschef på Hushållningssällskapet Väst.

Erfarenhet från tidigare genomförda projekt visar att det finns ett stort behov av enkla och naturliga mötesplatser för intellektuellt funktionshindrade. I projektet ”Välkommen på middag” får deltagaren testa sig fram, och utveckla de olika möjligheter som finns för att skapa en god måltidsmiljö som stimulerar både matglädje och social samvaro. Hela tiden med tillgång till det stöd som hen behöver.

Middagsgrupperna består av tre-fyra personer som omväxlande träffas hos varandra. Värden eller värdinnan bjuder sina vänner på bra, lättlagad och – förstås– väldigt god mat. Mycket fokus kommer att läggas på att skapa en trevlig måltidsmiljö, liksom att träna på att umgås och konversera med sina gäster. Genom att lära sig att bjuda in nya vänner utvidgas bekantskapskretsen.

Självklart sätts inga tävlingspoäng på de måltider som avnjutes i ”Välkommen på middag”. Här är alla vinnare. I projektet skapas förutsättningar för att knyta nya kontakter, öka livskvaliteten och förbättra den sociala hälsan för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

KORTA FAKTA
Projektet ”Välkommen på middag”:
kommer att pågå under två år.
genomförs av Hushållningssällskapet Väst och Halland i samarbete med FUB och dess lokala föreningar samt med Studieförbundet Vuxenskolan. Projektet bedrivs även tillsammans med Alingsås kommun, Borås Stad och Halmstads kommun.
finansieras av Allmänna Arvsfonden.
kommer att innebära att åtta stycken ”Välkommen på middag – koncept” genomförs i Västra Götaland och Halland.
innefattar handledningsmaterial riktat till ledare i studiecirklar och/eller personal inom LSS-verksamhet, med tips och idéer på hur man stöttar personer som har intellektuell funktionsnedsättning, både i matlagning generellt och för att ordna middagsträffar.

allmanna-arvsfonden

För mer information
Margareta Frost-Johansson tel. 0521 – 72 55 60
margareta.frost@hushallningssallskapet.se