Rätt kvävegiva med N-Sensormätning av Max- och Nollrutor

Hushållningssällskapet Västra

Optimal kvävegiva är starkt kopplad till markens egen leverans.
Hur är din jord efter en regnig vinter jämfört med en vinter där restkvävet finns kvar?
Klarar du proteinhalten?

Efter fem års erfarenhet med nollrutor hos lantbrukare och försöksresultat kan vi konstatera att nollrutemätningar är ett av de viktigaste precisionsodlingsverktygen för att nå både hög skörd, kvalitet och bäst lönsamhet.

Allt fler växtodlingsföretag inser styrkan i att ha bästa kväveprognosen som dessutom går att variera med Cropsat, AtFarm och N-sensor.

Vi kommer till ditt fält och mäter kväveupptaget i både i den ogödslade nollrutan och i övriga fältet.
Du får svar direkt hur mycket du ska kompletteringsgödsla med.
Nollrutemätningar gör vi i höstvete, råg, höstkorn och maltkorn.

Anmäl här nedan i formuläret.

Så här gör du

  • Tydlig markering av nollrutan så att rutan lätt kan hittas. Glöm inte märka ut din Nollruta vid inför förstagivan.
  • Lägg rutan på den del av fältet som bäst stämmer med större delen av fältet. Cropsatbilder från tidigare år ger bra ledning.
  • Vid bredspridning lägger du ut en presenning vid varje gödselspridningstillfälle. Vid kombisådd och rampspridning slås gödningen av några meter. Tänk på eftersläpningar. Storleken får inte vara allt för liten. En normal presenning funkar liksom arbetsbredden på en såmaskin.
  • Anlägg med fördel också en maxruta nära din nollruta på enklast möjliga sätt. Maxrutan bör få minst 50 % över bedömt behov.

För mer information kontakta Hushållningssällskapet Västra
Pia Björsell 054-54 56 13
Martin Niklasson 0521-72 55 22
Emma Hellstedt 0511-24832

  • Anmälan nollrutemätning