Astrakan – ett projekt för grön aktiv utveckling

 Grön miljö stärker människor

Forskning visar på att under rätt förutsättningar blir vi mer tillfreds, friskare och lugnare av naturen. Med det i ryggen startades 2013 projektet Astrakan, som är en samverkan mellan Hushållningssällskapet Skaraborg och Skövde kommun. Syftet är att naturen och det gröna ska användas som verktyg för att hjälpa människor, som i det här fallet står långt från arbetsmarknaden, att må bättre och komma vidare i livet.

IMG_4026_webb

Enligt forskningen kan vistelse i naturen ge både minskade nivåer av stresshormoner och en ökad tankeskärpa och förbättrad koncentrationsförmåga. Likaså kan smärttröskeln bli högre och studier visar att barn som vistas i gröna miljöer får både bättre motorik och högre koncentrationsförmåga.

I Astrakan finns möjlighet till meningsfull sysselsättning för den som står utanför arbetsmarknaden. Verksamheten är en gruppverksamhet men med ett individuellt fokus. Vi önskar stärka individen och ge förutsättningar för att de ska hitta och utveckla sina egna resurser.

Det individuella syftet med deltagandet är att förbereda sig för nästa steg, kanske praktik eller utbildning, allt beroende på vad det individuella målet är. Det kan även vara att genom att vistas i en trygg och stödjande miljö få möjlighet att förbättra sin psykiska hälsa. Vissa kan behöva träna på att prata mer svenska andra kanske har behov av ett utveckla sina fysiska färdigheter. Vi önskar att genom ett deltagande bryta isolering, ge social gemenskap och arbetsliknande rutiner samt en ökad livskvalitet.

Aktiviteter

Fokus ligger på närheten till naturen och det gröna samt skapande verksamhet och skötselaktiviteter. Efter säsong och behov ordnas utomhusarbete i Skogsträdgården, Växthuset eller Fruktodlingen. Det kan även innebära vistelse i skog och natur. Inga förkunskaper krävs och uppgifterna anpassas efter de individuella behov som finns.

Målet med de aktiviteter som vi genomför är inte främst att bygga en vacker trädgård utan det är att få människor att växa och må bra. Med det gröna som verktyg ges möjlighet till återhämtning och att njuta av naturen vilket ger ett ökat välbefinnande.

Mer information och kontaktuppgifter

Folder om Astrakan, pdf