Visningsträdgården

visning_1

visning_3

visning_2

År 1992 började vi anlägga en visningsträdgård vid Rånna egendom. Den har successivt utökats och förnyats med små trädgårdsrum med olika innehåll.

Syftet är att ge trädgårdsintresserade en inspirationskälla för trädgårdsanläggning, växtanvändning, skötsel och kretsloppstänkande. Växterna har namnskyltar med latinska och svenska namn. Guidade turer kan ordnas.

Trädgården är alltid öppen från april-oktober.

Entréavgiften på 20 kr bidrar till skötsel och utveckling av trädgården.

Trädgården används till:
Turism med både guidade visningar och besök på “egen hand”.
Rådgivning, information och kursverksamhet. Undervisning och praktik.

visning_4

Kontakt

Niklas Ullberg, 0511-248 06
niklas.ullberg@hushallningssallskapet.se