Landsbygdsutveckling i Forshaga kommun

Under 2017 och 2018 kommer Hushållningssällskapet Värmland att arbeta med Landsbygdsutveckling på uppdrag av Forshaga kommun.

Vi kommer att finnas tillgängliga på Activum Företagshotell i Deje. Projektet finansieras delvis av Leader Närheten, och delvis med pengar från EU,  som investerar i projekt som verkar för hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet, samt av Forshaga kommun. I projektet kommer rådgivaren träffa och stötta företag för utveckling genom olika samarbeten, bland annat genom företagsbesök och arrangemang som seminarier och studieresor. Målet med projektet är bland annat att hitta samarbetseffekter för en mer lönsam verksamhet.

Kontakt:
Mattias Dahlman, Hushållningssällskapet
Telefon: 070-829 09 36
E-post: mattias.dahlman@hushallningssallskapet.se

Leader Närheten
Leader Närheten omfattar kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Kil och Karlstad (exklusive staden). Kommunerna i området är med och finansierar Leader Närhetens projekt. Arbetet drivs inom en ideell förening under överinseende av och i samarbete med Länsstyrelsen och Jordbruksverket. Beslut om stöd fattas av Jordbruksverket och LAG-gruppen (Lokal Aktions Grupp) för Leader Närheten som består av representanter från den ideella, det offentliga, och de privata sektorerna.