Grönsaksodling; Rådgivning 2021

 

Vi erbjuder Rådgivning för utveckling, framsteg och förbättring!   

    

Hushållningssällskapet Västra kan under år 2021 erbjuda Dig viss kostnadsfri rådgivning med fokus på ekologiska grönsaker på friland och i växthus:

  • Funderar du på att starta upp eller lägga om till yrkesmässig ekologisk grönsaksodling
    Vi går till exempel igenom dina mark- och odlingsförutsättningar, planering av kulturer,
    åtgärder före start, växtnäringsstrategi, ogräsbekämpning, arbetsbehov och behov av investeringar
  • Har du problem och behöver råd gällande din ekologiska grönsaksodling.
    Vi jobbar på distans eller i samband med ett gårdsbesök

 

Vill du lära mer via webben? Logga in på vår webbkurs – Kick Off för grönsaksodling »

 

Välkommen att kontakta Marie Hanson eller Ida Mackegård
hortonomer på Hushållningssällskapet Västra

marie.hanson@hushallningssallskapet.se eller tel 0521-725525
ida.mackegard@hushallningssallskapet.se eller tel 0521-725541