Gårdsnära kurser – trädgård

Gårdsnära kurs – vi kommer till dig!
Jobbar du med yrkesmässig Trädgård och skulle vilja att vi kommer hem till din gård och pratar om viktiga saker gällande din jord eller gröngödslingsgrödor?

Vi på Hushållningssällskapet Västra kan erbjuda en ny form av utbildning – “Gårdsnära kurser”. Kurserna ingår i LRF Trädgårds satsning “Ökad konkurrenskraft för trädgårdsnäringen vid extremväder” och finansieras inom ramen för projektet.

Inriktning
Vi på Hushållningssällskapet Västra erbjuder två olika kurser som har fokus på;

  • Lära känna din jord,
  • Understödjande grödor (bottengrödor, mellangrödor och fånggrödor)

Kostnad
Varje kurs kostar 500 kr ex moms och hålls på din gård tillsammans med dig.

Upplägg
Varje kurs inleds med ett digitalt möte eller telefonsamtal (1 timme) där vi går igenom gårdens grundförutsättningar, bakgrund kring ämnet samt även eventuella förberedelser för besöket. Därefter planerar vi in ett besök på din gård, med rundvandring, och övningar (gräva, räkna, utvärdera). Gårdsbesöket beräknas vara ca 3 timmar.

Kurserna är ett sätt för dig att lära dig mer om ämnet i fråga för att du ska kunna ta välgrundade beslut i din odling!

Målgrupp för kurserna
Målgruppen är
 Yrkesmässiga odlare av trädgårdsgrödor”. Deltagaren ska äga eller arrendera åkermark samt ha F-skattsedel och sälja trädgårdsprodukter. Den som planerar starta odling ska äga eller arrendera åkermark och ha beställt plantor, fröer och annat förbrukningsmaterial för att börja odla trädgårdsgrödor 2022.

Dessa kurser kommer vi att utföra här i Västras område!

Gårdsnära kurs – Lär känna din jord
För att bibehålla goda skördar när extrema väderhändelser blir vanligare, kommer jordhälsan att spela en allt viktigare roll. Jordens struktur, infiltrations- och vattenhållande förmåga är till exempel avgörande för att hantera både blöta och torra perioder.

Kursen består av tre delar med total kurstid 4 timmar, själva besöket på gården tar cirka 3 timmar. Tillsammans gräver vi en eller två gropar i samma eller olika fält på din gård. Vi gräver ner till alven och undersöker jordens status. På kursen visar vi dig hur du undersöker din jords infiltrationshastighet, det vill säga hur snabbt vatten kan rinna igenom jorden! En matnyttig kurs som visar dig hur du undersöker din egen jord!

Gårdsnära kurs – Understödjande grödor
Understödjande grödors betydelse för jordhälsan (bl.a. med avseende på mikroorganismer, vattenhållande förmåga och infiltration). Odling av understödjande grödor och hur de kan placeras i växtföljden. Olika arter och blandningar av understödjande grödor diskuteras.
Vi diskuterar även kostnader kopplade till odlingen av understödjande grödor, vilka fördelar som du kommer att få och hur du kan undvika nackdelar. Kursen syftar till att göra det lättare för dig att ta beslut kring din odling av understödjande grödor!

Kursen består av tre delar med total kurstid 4 timmar, själva besöket på gården tar cirka 3 timmar.

Låter det intressesant?

Gör din intresseanmälan här (länk)» 
eller hör av dig till ida.mackegard@hushallningssallskapet.se och marie.hanson@hushallningssallskapet.se