Fiskaren i skolan

Lärare i åk 4-9 - Anmäl din klass till ett digitalt studiebesök!

Här anmäler du dig!

Digitala studiebesök för åk 4-9

Under våren erbjuder vi en serie av kostnadsfria digitala studiebesök där du som lärare i åk 4-9 och din klass får träffa yrkesfiskare och besöka olika företag inom fiskerinäringen. Ett enkelt och roligt sätt att ge eleverna ökad kunskap om svenskt yrkesfiske och fisk som livsmedel!

De digitala studiebesöken sker via Microsoft Teams, där du enkelt kopplar upp dig och eleverna i klassrummet. Varje besök tar ca 45 min och inleds med en livesänd rundvandring eller en kort film och därefter får klassen träffa och ställa frågor till medverkande yrkesfiskare och representanter från företagen.

De digitala studiebesöken är en del av Fiskaren i skolan, en satsning som finansieras av Västra Götalandsregionen.

Du som är lärare kan anmäla din klass till alla eller ett valfritt urval av de planerade studiebesöken:

 1. Yrkesfiske i Vänern: 23 mars, kl. 9.00-9.45
  Följ med Boris Åström, yrkesfiskare från Torsö vid Vänern. Boris visar runt i hamnen, berättar om fiskeredskap och om sitt arbete som yrkesfiskare.
 2. Sweden Pelagic AB: 19 april, kl. 9.00-9.45
  På fabriken i Ellös tar man hand om sillen från fiskefartygen. Följ fisken från fiskefartyget och in i fabriken. Här får ni se hur fisken pumpas från båten, sorteras, rensas och fileas för att slutligen lastas i tunnor för lagring i bergrummen bakom fabriken.
 3. Klädesholmen Seafood: 24 april, kl. 9.00-9.45
  Här får ni fortsätta sillens resa från fabriken i Ellös till färdig produkt i glasburk. Följ med in i fabriken som tillverkar sillen som äts vid midsommar och juletid. Se hur sillen tas om hand efter lagring, hur den fylls i burkar, kryddas och förpackas inför transport till affärer och storkök.
 4. Yrkesfiske i Vänern: 3 maj, kl. 9.00-9.45
  Följ med Anders Jonsson, som är yrkesfiskare vid Spiken i Vänern. Anders visar runt i Spikens fiskeläge och berättar om vad en yrkesfiskare arbetar med under olika delar av året, visar båtar och redskap som används i fisket.
 5. Fiskauktionen i Göteborg: 10 maj, kl. 9.00-10.00
  Tidigt, tidigt på morgonen levereras fisk och skaldjur från yrkesfiskare runt om i landet till fiskauktionen i Göteborg. Här samlas grossister, livsmedelsföretagare och restauranger för att lägga bud på fångsten. Ta med klassen på ett digitalt besök och träffa Linda Frithiof på Sjömatsfrämjandet, som berättar om hur det går till och vilka olika sorters fisk som du kan få se hos fiskauktionen.

>>> Anmäl din klass här!

 

Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta Sabina Hualpa Blomgren
Telefon 0511-248 39 | SMS 070-2263706
sabina.blomgren@hushallningssallskapet.se