Fiskaren i skolan

I det här projektet kommer skolklasser i Västsverige få möjlighet att följa med i en yrkesfiskares vardag till havs och på Vänern. Syftet är att stärka barn och ungas kunskap om svenskt yrkesfiske och betydelsen för svensk livsmedelsproduktion och hållbar utveckling.

Kunskap om svenskt yrkesfiske i grundskolan

Fiskerinäringen delar många av de utmaningar som finns inom andra områden av svensk livsmedelsproduktion. Det gäller exempelvis behovet av att minska avståndet mellan konsument och producent, att öka barn och ungas kunskap om matens ursprung samt öka näringens attraktionskraft när det gäller arbete och utbildning.

Fiskaren i skolan är ett pilotprojekt som bygger på erfarenheter som erhållits i projektet Farmer Time. I Farmer Time får skolklasser följa en bonde genom korta återkommande videosamtal, direkt från gården till klassrummet. I det här projektet kommer två skolklasser på motsvarande sätt få följa med varsin yrkesfiskare i arbetet under en serie av 3-4 videosamtal. Eleverna kommer att få lära sig mer om yrkesfiskarens arbete och om hur fisket går till men även få ta del av vad som händer med fisken efter den tagits upp.

Projektet kommer testa hur metoden med videosamtal fungerar utifrån de förutsättningar som finns i yrkesfiskarens arbete och vilka anpassningar som kan behövas göras för att skala upp projektet till fler klasser och yrkesfiskare.

Målsättningen är att:

  • Öka barn och ungdomars kunskap om fiskenäringen, yrkesfisket och dess betydelse för svensk livsmedelsproduktion och hållbar utveckling
  • Öka barn och ungdomars förståelse om olika yrkesmöjligheter inom fiskerinäringen
  • Stimulera intresset och nyfikenheten kring fisk som livsmedel.

Genom att bidra med kunskap om svenskt yrkesfiske och dess betydelse för samhälle och miljö vill vi ge barn och unga bättre möjligheter att göra medvetna val som framtida konsumenter och beslutsfattare.

Samarbete mellan Sveriges yrkesfiskares producentorganisationer
Projektet genomförs i samarbete mellan Hushållningssällskapet Västra och yrkesfiskets producentorganisationer: Sveriges Fiskares Producentorganisation, Swedish Pelagic Federation PO, Havs- och kustfiskarnas producentorganisation samt Sveriges Insjöfiskares Centralförbund.

Samtalen mellan fiskare och skolklasser startar under september/oktober 2021. Resultaten kommer att publiceras under februari 2022. Under tiden kan du följa projektet på Facebook där vi kommer publicera bilder och klipp från samtalen när de kommer igång.

Kontakt och mer information
Karin Carlsson
Hushållningssällskapet Västra
0739-609224
karin.carlsson@hushallningssallskapet.se

Sabina Hualpa Blomgren
Hushållningssällskapet Västra
070-2263706
sabina.blomgren@hushallningssallskapet.se