Samverkan

Verksamheten på Åsnebyn samverkar med våra medlemmar, privatpersoner, företag, organisationer och myndigheter som är med och gör det trivsamt men också anordnar aktiviteter.

Melleruds biodlarförening har sedan 2016 sin föreningslokal på Åsnebyn. Här arrangerar de möte, kurser och uppvisningar. Bland annat finns en visningskupa där besökare kan titta närmare på livet i en bikupa.

Dalbo hushållningsgille, som är en del av Hushållningssällskapet är engagerade i gården och ordnar bland annat en westernfest i slutet av sommaren.