Nyttodjursslinga och mikrozoo

Nyttodjur kallas insekter och smådjur, när vi beskriver deras viktiga funktioner i naturen. Besök vår nyttodjursslinga och mikrozoo för att lära mer om de olika nyttodjur som finns i trädgården, på åker, äng och i skogen.

I trädgården runt boningshuset har vi byggt upp ett mikrozoo, som består av bon och gömslen, tillverkade för trädgårdens små nyttodjur som exempelvis humlor, bin och igelkottar. I landskapet runt gården finns en lite längre nyttodjursslinga, där du kan lära dig om nyttodjuren och titta på deras naturliga boplatser i ängar, beteshagar och skogsmiljö.

Folder om nyttodjurslingan »

Folder om Mikrozoo »

Mikrozoo och nyttodjurslinga är öppna för allmänheten året om men passar bäst att besöka under vår, sommar och höst.