Ge unga bättre kunskap om matens ursprung!

December-nytt:

FaceTime a Farmer byter namn och summerar en fantastisk uppstart

Nu när året närmar sig sitt slut summerar vi uppstarten av projektet FaceTime a Farmer. Projektet startade i augusti 2019 efter en testfas under våren. Ett halvår senare kan vi summera drygt 40 lärare och lantbrukare som fått kontakt och startat upp sina samarbeten runt om i landet. I projektet deltar producenter med mjölk-, gris-, slaktkyckling-, lamm-, ägg och nötköttsproduktion. Barn och elever från förskola upp till årskurs 6 har nu möjlighet att varje månad träffa en lantbrukare och ta del av arbetet på gården. Vi har fått väldigt mycket positiv feedback från både lantbrukare, lärare och elever. Nu spänner vi bågen och satsar på ännu fler samarbeten under våren.

Från och med januari 2020 kommer projektet att byta namn från FaceTime a Farmer till Farmer Time. Detta på grund av omständigheter utanför vår kontroll. Projektets arbete, syfte och mål förblir dock oförändrat.  Från januari 2020 får du därför gärna fortsätta att tagga oss i dina sociala medier med hjälp av @farmertimesverige och #farmertimesverige.

Stort intresse Farmer Time

Farmer Time är ett pilotprojekt som leds av Hushållningssällskapet Västra i samarbete med bland andra Hushållningssällskapet i Skåne, Jönköping och Jämtland samt Vänersborgs kommun. Syftet är att ge barn och unga bättre kunskap om matens ursprung och om det som händer på gården under ett år. Farmer Time handlar om korta, återkommande videosamtal (ca 10-15 min, 1-2 gånger i månaden) mellan en lantbrukare och en skolklass, som ett komplement till gårdsbesök och andra informationskällor, exempelvis Bonden i skolan från LRF. Den här har metoden skapat ett helt nytt sätt för skolorna att närma sig lantbruket i sin undervisning, vilket förhoppningsvis ska öka intresset för den gröna näringen och svenska livsmedel samt minska avståndet mellan stad och land.

Samtalen sker ideellt, men kräver till skillnad mot ett vanligt gårdsbesök betydligt mindre tid. Hushållningssällskapet hjälper till med matchning med lämplig skola, inledande kontakter och bistår support vid de första samtalen och efter behov.

Nu har vi fått ett stort antal förfrågningar från lärare runt om i regionen, men även från andra delar i landet, som vill arbeta med metoden i sina klasser. Vi söker därför efter fler lantbrukare med olika inriktningar som delta i projektet och dela med sig av sitt arbete och sina kunskaper till barn och unga i skolan.

Vill du vara med är du välkommen att kontakta projektledare Karin Carlsson, Hushållningssällskapet Västra på telefon 0739-609224 eller e-post karin.carlsson@hushallningssallskapet.se  Läs gärna mer på projektsidan www.facetimeafarmer.se/