Farmer Time - Tar gården in i klassrummet!

Tillsammans ger vi morgondagens konsumenter, företagare, beslutsfattare, politiker och tjänstemän bättre kunskap om svensk livsmedelsproduktion.

Farmer Time handlar om att bygga relationer och ge elever i grundskolan möjlighet att ställa frågor och diskutera med de som producerar vår mat.  Med Farmer Time får barn och unga möjlighet att ta del av vardagen på gården och följa matens väg genom hela livsmedelskedjan från gård till butikshylla. Genom att berätta om den spännande utveckling som sker inom lantbruket och svensk livsmedelsproduktion är förhoppningen att fler unga ska inspireras till att studera och arbeta inom den gröna näringen i framtiden.

Bakgrunden till Farmer Time Sverige
Farmer Time startade i England 2017 på initiativ av lantbrukaren Tom Martin. Genom att starta upp videosamtal med en skola introducerade han ett nytt sätt att berätta om engelsk livsmedelsproduktion för barn och unga. Tillsammans med lantbruksorganisationen LEAF (Linking Environment And Farming) har projektet fått en stor spridning i England med över 600 etablerade samarbeten mellan skolor och företag inom engelsk livsmedelsproduktion.  Idag är Farmer Time ett internationellt samarbete där flera länder arbetar med samma koncept, däribland EnglandFinland, Irland, Australien och Nya Zeeland.

Hushållningssällskapet Västra introducerade konceptet i Sverige under 2019.  Tillsammans med flera Hushållningssällskap drivs i dag projektet i hela landet med över 100 etablerade samarbeten mellan skolklasser och lantbrukare från norr till söder.

Hur går det till?
Mycket enkelt handlar det om att en skolklass och en lantbrukare träffas regelbundet (1-2 gånger per månad) genom korta videosamtal samtal (10-20 minuter) under ett års tid. Lantbrukaren kan då ta med skolklassen till olika aktiviteter på gården, på fältet, i traktorn eller kanske på kontoret för att berätta och förklara vad som händer just där och då under olika delar av året. Under samtalen har eleverna möjlighet att ställa frågor och diskutera sånt som dom tycker är intressant. För läraren är samtalen en möjlighet att koppla läroplanen till verkliga exempel på gården.

Det kostar ingenting att delta. Intresserade lantbrukare och lärare anmäler sig till projektet via farmertime.se. Hushållningssällskapet hjälper sedan till att etablera och stödja samarbeten över hela landet.

 

Kontakt och mer information
Karin Carlsson
Hushållningssällskapet Västra
073-960 92 24
karin.carlsson@hushallningssallskapet.se

www.farmertime.se