Skaraborg

Hos Hushållningssällskapet Västra kan du söka följande stipendier.

Stiftelsen Axel L Larssons fond

Sök hos Hushållningssällskapet om du studerar högre lantbruksutbildning såsom Agronom-, Lantmästar- Veterinär-, Skogstekniskutbildning samt om du är elev vid BYS (Biologiska Yrkeshögskolan i Skara) och är uppvuxen i Skaraborg.

5 elever kan erbjudas stipendium på vardera 5 000 kr/elev. Stipendiet kan bara erhållas en gång.

I din ansökan ska du skicka med: studieintyg, personbevis – som intygar anknytning till Skaraborg.

Ansökan ställs till:
Hushållningssällskapet Västra
Järnvägsgatan 18, 532 30 Skara

 


 

Stiftelsen Alva Salstrands fond

Är du lantbrukare eller jordbruksarbetarebosatta och bosatt inom Saleby (den ursprungliga Saleby församlingsgräns gäller) församling kan du söka resestipendie hos Hushållningssällskapet.
I din ansökan ska du skicka med: personbevis och information om din resa.

Ansökan ställs till:
Hushållningssällskapet Västra
Järnvägsgatan 18, 532 30 Skara

 


 

Stiftelsen Bröderna Rickard, John och Helge Holmgrens fond

Ur Bröderna Holmgrens fond ges stöd till företagsutveckling på landsbygden (exempelvis småskalig trädgårdsodling, biodling, kräft- och fiskodling) företrädesvis i området norr om Skövde. Styrelsen för stiftelsen behandlar ansökningar en gång per år, ansökan ska vara inne senast 20 mars.

Ansökan ställs till:
Hushållningssällskapet Västra
Järnvägsgatan 18, 532 30 Skara

 


 

Makarna Jakobssons resefond för ungdomsutbyte

Inom Hushållningssällskapet finns en fond som ska stimulera till internationellt utbyte. För att söka skall du som ett led i din utbildning praktisera eller studera utomlands inom jordbruk eller grön näring. Stipendiaterna skall vara mellan 16-25 år och vara uppvuxna i Skaraborg.  Stipendiet är på högst 5 000 kronor. Stipendiet kan erhållas en gång och utbetalning sker när praktiken påbörjats.

I din ansökan skall du beskriva och styrka att du erhållit praktikplats.

Ansökan ställs till:
Hushållningssällskapet Västra
Järnvägsgatan 18, 532 30 Skara