Stiftelsen Assessorskan Volrathine Kalls donationsfond

För dig som har drabbats av olycka

Stiftelsen Volrathine Kalls donationsfond är en stiftelse där personer i Sverige som har lidit skada på grund av yttre påverkan, så som en olycka eller naturkatastrof, kan söka stöd och få ekonomisk ersättning där försäkringsskydd och andra skyddsnät inte har ersatt skadan fullt ut. Det kan vara skada på egendom, en avliden partner eller en olycka där du eller din partner har fått gravt nedsatt arbetsförmåga.

Så här ansöker du
För att kunna bedöma om du har rätt till ersättning inom ramen för fondens syfte behöver vi svar på ett antal frågor i formuläret nedan:

Fyll i ansökningsformuläret (länk till ansökningsformulär)

Ansökan ska inkomma senast 31 oktober.

Hushållningssällskapet Västras styrelse fattar beslut om inkomna ansökningar. Om styrelsen anser att skadan är inom ramarna för stiftelsens ändamål kommer du att bli kontaktad och ombedd att inkomma med kompletterande underlag.

Alla sökande får ett besked senast 1 februari.

Fondens totala ersättningsutrymme fastställs årligen av Hushållningssällskapets styrelse.

Frågor och mer information
Hushållningssällskapet Västra
0521-72 55 00 eller
vastra@hushallningssallskapet.se 

Välkommen med din ansökan!

 

Fakta om fonden

Fonden grundades år 1824 av Assessorskan Volrathine Kall. Hennes önskan var att kunna ge ett bidrag till företagare på landsbygden som drabbats ekonomiskt av omständigheter de inte kunnat påverka.

Stiftelsens ändamål är att:
”främja lantbrukare i Sverige och deras familjer, som under det löpande året mist sin egendom genom sådana olyckshändelser som orkaner, vattenflöden, hagel, missväxt eller andra omständigheter som de inte kunnat råda över. Stiftelsen främjar även lantbrukares familj då man eller far omkommit genom vådlig händelse.”