Stiftelsen Assessorskan Volrathine Kalls donationsfond

 

Möjlighet finns att söka medel ur Stiftelsen Assessorskan Volrathine Kalls donationsfond. Stiftelsens ändamål är att ”främja lantbrukare i Sverige och deras familjer, som under det löpande året mist sin egendom genom sådana olyckshändelser som orkaner, vattenflöden, hagel, missväxt eller andra omständigheter som de inte kunnat råda över. Stiftelsen främjar även lantbrukares familj då man eller far omkommit genom vådlig händelse.”

Frågor och mer information
Hushållningssällskapet Västra
0521-72 55 00 eller
vastra@hushallningssallskapet.se