Gårdsmiljöpriset 2023

Hushållningssällskapet har glädjen att dela ut ett antal belöningar varje år. Gårdsmiljöpriset tilldelas i första hand gårdar med ett aktivt lantbruk. Det är positivt om gården drivs med djur och är i utveckling.

Vid bedömningen tittar kommittén på gårdens intryck i landskapet. I ett närmare gårdsperspektiv studeras byggnadernas formspråk, placering i förehållande till varandra, materialval och detaljeringsgrad. Nya byggnader får gärna ha placerats in i en befintlig miljö. Vegetationen kring gården är en viktig del i miljön, såväl eventuell ram av träd kring gården, allé och trädgården ger karaktär. Gårdens geografiska placering är i Hushållningssällskapet Västras verksamhetsområde.

Nominera en kandidat till Gårdsmiljöpriset senast 13 april!
Känner du till en gård som passar in på beskrivningen ovan? Nu kan du nominera en kandidat genom att skicka ett mail till vastra@hushallningssallskapet.se.

Nomineringen ska innehålla en beskrivning av den nominerades verksamhet och motivering till varför man anser att personen är en värdig mottagare.

Frågor besvaras av Anna-Karin Skärberg, Hushållningssällskapet Västra, 0521-725510

Mottagare av Gårdsmiljöpriset utses av en kommitté bestående av fyra styrelseledamöter ur Hushållningssällskapets Västra styrelse.

Gårdsmiljöpriset delas ut i samband med Hushållningssällskapets stämma, 25 maj i Vänersborg. Mottagaren får ett diplom och en penningåva