Stiftelsen Carl Robert Prytz donation

 

Stiftelsen C R Prytz donation i Göteborgs och Bohus län
Stiftelsen C R Prytz donation lämnar räntefria lån till jordbrukare inom fd Göteborgs och Bohus län för följande ändamål:

  • Förvärv av jordbruksfastighet
  • Förstärkning av jordbruk genom kompletteringsköp, ny eller ombyggnader, grundförbättringar mm
  • Inventarie

Då ansökningarna är många i förhållande till disponibla medel prioriteras förvärv av jordbruksfastighet. Yngre sökande har företräde till lånen.

Ansökan sker senast den 1 februari.
Ansökan behandlas vid styrelsemöte i slutet av maj månad.

Läs mer på Stiftelsens hemsida samt ansökningsblankett »