Nytt Hushållningssällskap skriver historia 2019

Efter att ha funnits i över tvåhundra år slås de tre hushållningssällskapen Skaraborg, Värmland och Väst samman och bildar ett nytt. Hushållningssällskapet Västra är vårt nya namn.

Hushållningssällskapet är en kunskapsorganisation med lång tradition vars historia sträcker sig tillbaka till slutet av 1700-talet. Det första Hushållningssällskapet bildades på Gotland 1791. Hushållningssällskapens ursprungliga syfte var att stimulera till en ökad och rationell livsmedelsproduktion. Ganska snart breddades syftet väsentligt och innefattade en rad uppdrag för samhällets allmänna utveckling, bland annat startades de första lantbrukskooperativa föreningarna, lantbruksskolor, egnahemsnämnder och andra myndighetsliknande verksamheter. Vidare var man involverade i en rad verksamheter av mer allmän, oftast samhällsinriktad, karaktär, som vård, järnvägsbyggande, lantbruksskolor m.m. Alla dessa verksamheter avknoppades under årens lopp och blev egna föreningar, organisationer eller myndigheter.

Första juli 2019 bildas Hushållningssällskapet Västra

Det är de tre tidigare sällskapen Skaraborg, Väst och Värmland som gått samman. Det framröstades av våra medlemmar på nämnda tre stämmor under våren 2019 och trädde i laga kraft 1 juli.

Det här står vi för sedan över 200 år

Oberoende Som hushållningssällskap är vi fristående. Det finns inga ägare eller institutioner som styr vår verksamhet. Vi ger dig råd som ger just dig mer.

Kunskap Kunskap om företagsutveckling och om landsbygdens och jordens resurser förmedlar vi via individuell rådgivning, grupprådgivning och utbildning.

Utveckling och lönsamhet Oberoende kunskap utvecklar verksamheten och ökar lönsamheten i hundratals lantbruks-, skogs-, livsmedels-, turism- och landsbygdsföretag.

Idag finns kompetens inom organisationen att jobba med frågor i hela kedjan, från jord till bord.

—————–

Skaraborg

I Skaraborg startade Hushållningssällskapet 1807 och till en början var det två uppgifter som dominerade.  Det var att öka dikningen i länet och att arrangera premieringar för lantbruksdjur.

Vill man veta mer om vår historia finns en Jubileumsskrift 1807-2007. Medlemmar kan hämta skriften på kontoret i Skara.

Värmland

Hushållningssällskapet i Värmland hör till landets allra äldsta, med sina drygt tvåhundra år av obruten verksamhet.  Den 11 mars 1803 är officiellt startdatum. I vår jubileumsskrift kan du läsa mer om hur Hushållningssällskapet i Värmland bildades och vad som hänt under de 200 år som vi varit verksamma. Vi har plockat ut delar av och sammanfattat texter som Annika N Lindqvist skrivit till vår jubileumsskrift ”Tvåhundra år för värmländsk landsbygd”.

Tvåhundra år för värmländsk landsbygd