Organisation

Våra medlemmar utgör grunden.

Hushållningssällskapet består av medlemmar vilka organiseras i Hushållningsgillen. Hushållningssällskapets högsta beslutande organ är fullmäktige. Fullmäktige sammanträder på Hushållningssällskapets stämma.

Fullmäktige
Hushållningsgillena utser ombud i paritet till medlemsantal. Fullmäktige består av 60 ombud från gillena samt Hushållningssällskapets styrelse. Dessa utgör fullmäktige och beslutar om vår ekonomi och förvaltning samt väljer Hushållningssällskapet Västras styrelse. Styrelsen skall leda och utveckla Hushållningssällskapets verksamhet, samt förvalta dess tillgångar.

Styrelse för Hushållningssällskapet Västra, org nr 262000-0162

Ordförande
Cecilia Ryegård, Lidköping, 070-815 25 99
E-post

Vice ordförande
Christina Lundqvist, Karlstad, 070-264 40 08
E-post

Ledamöter
Bengt-Åke Svensson, Vara, 0512-711 27, 070-896 37 28
E-post

Fredrik Johansson, Larv, 0512-420 62, 070-662 30 23
E-post

Peter Heie, Strömstad, 0703-13 86 80
E-post

Susanne Dickson, Vikaryd Alingsås, 0709-30 26 75
E-post

Viktoria Lundborg, Lidköping, 0703-233923
E-post

Tommy Dahlin, Årjäng, 0703-489409
E-post

Anders Toftby, 0511-248 28
E-post

Pär Davidsson, 0511-248 85
E-post

Vd
Viktoria Bawelin 0511-248 82
E-post