Miljödiplomering

Vi arbetar aktivt både externt och internt med miljöförbättrande åtgärder. Vårt miljöledningssystem är  Svensk Miljöbas, ett miljöledningssystem som är ett alternativ till ISO 14001 och EMAS för små och medelstora företag.

Vi har en fastställd miljöpolicy samt en miljöplan som revideras årligen. I vårt miljöarbete anknyter vi och arbetar mot de nationella miljömålen.

I det externa miljöarbetet arbetar vi aktivt tillsammans med våra kunder inom flera verksamhetsområden i vår dagliga konsultverksamhet med att minska miljöbelastningen. De interna huvudområden som vi jobbar med i syfte att ge mindre miljöbelastning är våra transporter, inköp, återbruk samt källsortering.

På organisationens avdelnings-, personal- och ledningsgruppsmöten finns en stående miljöpunkt i dagordningen som bidrar till att hålla miljöarbetet levande och framåtskridande.

Miljödiplom Skaraborg 2018-2019

Miljöpolicy, Skaraborg fastställd 20180619

Miljödiplom Väst 2018-2019

Miljöpolicy Väst »

Länk till de nationella miljömålen »

Föreningen Svensk Miljöbas förvaltar, utvecklar och kvalitetssäkrar.
Läs mer »