Våra gillen i Västra

Välkommen att kontakta Hushållningssällskapet Västras Gillen!

Gille Ordförande Mobiltelefon Klicka till E-post Tidigare
Hushållningssällskap
Ale/Vättle Nils-Erik Nilsson 0702062283 E-post Väst
Barne-Laske Stefan Aldén 0705312186 E-post Skaraborg
Bjärke Erik Börjesson 0704884091 E-post Väst
Dalbo Hanna McKernan 0737427912 E-post Väst
Falbygden Per Arnesson 0761090808 E-post Skaraborg
Flundre/Väne Uno Löfgren 0738786428 E-post Väst
Forshälla/Ljungskile/
Stenungsund
Christina Newberg 0708371624 E-post Väst
Fryksdal Kristian Thoren E-post Värmland
Färnebo Ingemar Olsson 0706260084 E-post Värmland
Gillberg André Scholte 0769837179 E-post Värmland
Göteborgstrakten Stig Samuelsson 0707308187 E-post Väst
Inlands Torpe Jan Johnsson 0706348914 E-post Väst
Jösse Leif Nauclér 0706216967 E-post Värmland
Karlstad Thure Sjödahl 054-544336 E-post Värmland
Kinne Helge Häggman 0730277103 E-post Skaraborg
Kulling Anders Lennermo 0730449474 E-post Väst
Kungälvsbygden Dane Carlsson 0725321885 E-post Väst
Kville Lennart Larsson 0706973487 E-post Väst
Kåkind Roger Lätth 0702211244 E-post Skaraborg
Kålland Karin Roland 0703629678 E-post Skaraborg
Lane/Uddevalla Anita Bengtsson 0702356536 E-post Väst
Lur/Tanum Peter Karlsson 0702888032 E-post Väst
Munkedal Sophie Carling 0730576722 E-post Väst
Nordmark John Badh 0702882562 E-post Värmland
Näs Christian Hidén 0703818855 E-post Värmland
Orust/Tjörn Bo Andersson 0705479356 E-post Väst
Skånings-Valle Alf Cederbom 0706552218 E-post Skaraborg
Sotenäs Eva Skarenvall 0707331218 E-post Väst
Strömstad Anna Jacobsson 0767161609 E-post Väst
Stångenäs Maria Christensson 0706599706 E-post Väst
Vadsbo Anna-Karin Krijger 0708965775 E-post Skaraborg
Valbo Ute Thompson 0703585355 E-post Väst
Åse-Viste Mattias Franzon 0709102878 E-post Skaraborg
Älvdal Lisbeth Svensson 0706273418 E-post Värmland
Östra Värmland Stig Kratzer 0704779577 E-post Värmland